Mina sidor

Publicerad:

Fyra studenter fick stipendium

Borlänge-Faluföretagens stipendium delades ut för sjunde året i rad.

Borlänge-Faluföretagens högskolestipendium delas ut varje år av tolv företag verksamma i Borlänge och Falun i samarbete med Dalarnas studentkår. I år tilldelades: Joel Olsson, Julia Kalliokoski, Sara Engdahl Nilsson och Sebastian Speles.

Goda förebilder och representanter

Stipendiet delades ut för sjunde året i rad till fyra studenter som juryn vill uppmuntra för goda studieresultat, sitt sociala engagemang samt för att vara bra förebilder och goda representanter för Högskolan Dalarna.

Borlänge Energi är en av företagen bakom stipendiet. Vår ekonomichef/vice-vd Karolina Höjsgaard var därför på plats för att dela ut blommor, diplom och en check på 20 000 kronor tillsammans med Anna Timander från Kopparstaden.

"En attraktiv högskola är viktig för företagen"

Intentionen med stipendiet är att långsiktigt bidra till att öka Borlänges och Faluns attraktivitet som studentstäder.

– En attraktiv högskola är viktig för företagen och för regionens utveckling. De som studerar vid Högskolan Dalarna är viktiga för Borlänges, Faluns och hela regionens näringsliv, säger Karolina Höjsgaard och Anna Timander, stipendieutdelare.