Mina sidor

Publicerad:

Eldning av trädgårdsavfall

Under den senaste tiden har media rapporterat om nya regler kring eldningsförbud av trädgårdsavfall och vi vill förtydliga vad som gäller i Borlänge kommun.

Sedan årsskiftet 2023-2024 gäller att den som samlar in trädgårdsavfall ska prioritera att avfallet materialåtervinns, det vill säga används på annat sätt än för markutfyllnad eller förbränning. Syftet med lagstiftningen är att öka resurshushållningen och minska utsläppen från småskalig förbränning. Det är viktigt att inte elda i onödan och vi rekommenderar i första hand att kompostera trädgårdsavfallet eller att ta det till Fågelmyra återvinningscentral.

Den insamling som lagen avser är då i första hand den som görs hos verksamheter och mottagningsanläggningar, och inte högar av trädgårdsavfall som krattas upp i privatpersoners trädgårdar. Det finns därför inget generellt förbud för villaägare att elda sitt trädgårdsavfall, utöver det som regleras i kommunens avfallsföreskrifter.

I Borlänge kommun är eldning av trädgårdsavfall på den egna fastigheten tillåtet under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen och det i övrigt inte strider mot författning eller eldningsförbud. Observera att det inte är tillåtet att elda annat avfall.

Vad ska jag göra med trädgårdsavfallet?

Det är viktigt att inte elda i onödan eftersom det orsakar utsläpp och resurser går förlorade som istället hade kunnat återvinnas på annat vis. Här följer alternativ till hur du kan ta vara på ditt trädgårdsavfall:

 • Kompostera
  Genom att kompostera trädgårdsavfallet ser du till att det omvandlas till jord och näring som du kan använda i din trädgård. Att kompostera trädgårdsavfall är tillåtet i hela kommunen. Observera att invasiva växter inte ska komposteras eftersom dessa inte ska spridas vidare i naturen. Invasiva växter kan tas till Fågelmyra återvinningscentral, i tätslutande säckar, och kastas i containern för energiåtervinning.
 • Risonsdag
  Under några onsdagar på våren och hösten anordnar Borlänge Energi så kallade Risonsdagar där vi underlättar för invånarna att lämna in trädgårdsavfall utan att behöva ta sig till Fågelmyra. Läs mer om när och var vårens Ris-Onsdagar håller öppet här:
  Fågelmyra på turné Länk till annan webbplats.
 • Fågelmyra återvinningscentral
  Du kan även lämna ditt trädgårdsavfall på Fågelmyra återvinningscentral. Det ris som samlas in återvinns och blir värme till fjärrvärmenätet så att vi får värme till våra hem. Trädgårdsavfall i form av löv, gräs och blommor komposteras direkt på Fågelmyra till värdefull grönkompost och används sedan som exempelvis gödsel på åkrar eller som blandning i jord.

Råd om du överväger att elda trädgårdsavfall

Du som planerar att elda trädgårdsavfall ska tänka på följande:

 • Överväg först kompostering eller kommunens insamling.
 • Kontrollera att räddningstjänsten inte utfärdat eldningsförbud.
 • Samråd med grannarna om lämplig tid.
 • Välj en plats så att elden inte kan sprida sig.
 • Annat avfall än trädgårdsavfall får inte eldas! Material som gummi, plast och liknande får givetvis inte finnas med.
 • Ha släckutrustning till hands.
 • Skada inte vilda djur! Det händer att igelkottar söker skydd i rishögar. Kontrollera därför rishögen noga innan du tänder elden! Ett tips är att lyfta på riset och ruska om med en lång pinne eller kratta i god tid innan brasan tänds. På så vis får igelkottarna en chans att ge sig av.
 • Se till att snabbt få fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig.