Mina sidor

Publicerad:

Så här kan det se ut när vi upptäcker en läcka vid en fastighet.

Flygningar över Borlänge

Under vecka 14 kommer vi att flyga över Borlänge tätort, Torsång och Ornäs. Anledningen är att vi genomför vår årliga inventering av fjärrvärmenätet.

Flygningen kommer att ske natten mellan den 3-4 april. Under genomförandet kommer flygplanet som samlar in bilderna flyga fram och tillbaka över nätet på cirka 800 meters höjd. Brummande ljud när planet passerar områdena kommer att förekomma. Vi hoppas att det inte ska störa för mycket.

Därför behöver vi flyga

För att kunna kartlägga eventuella läckor på fjärrvärmenätet behöver vi flyga. Under flygningen använder vi oss av värmekameror för att se om varmt vatten läcker från nätet. Anledningen till att vi genomför det under en kall årstid och nattetid är för att vi tydligt ska kunna se var det varma vattnet läcker ut i marken.

Frågor

Om du har ytterligare frågor om flygningen är du välkommen att kontakta Kundservice via någon av våra kontaktvägar till exempel kund@borlange-energi.se eller 0243-730 00 (under kontorstid).