Grusupptagning efter sista risken för halka

Många längtar efter grusfria vägar men det är viktigt att väntar in rätt tillfälle. Att samla in gruset är kostsamt och slår halkan till igen så blir det dubbelt upp.

Under en vinter lägger vi ut cirka 10 000 ton gruskross, så kallat halkbekämpningsgrus, på Borlänges gator och vägar. När snön har smält och våren är i antågande påbörjas det viktiga arbetet med upptagning och sopning.

Att ta upp gruset kostar cirka 3 miljoner kronor. Blir det halt igen så har vi skyldighet att halkbekämpa, vilket innebär att upptagningen måste göras om när vädret slår om igen. Det är därför viktigt att invänta rätt tillfälle innan arbetet påbörjas. Det behöver så klart också vara snöfritt.

Vi får ofta frågor om turordningen för grusupptagning. Borlänges områden roterar på en lista så att man växlar mellan att ligga tidigt, i mitten eller sent. Turordningslistan presenteras på vår hemsida när vi vet vilken vecka arbetet påbörjas. Vi brukar börja i centrum och sopar sedan gång- och cykelvägar parallellt med enskilda vägar och bostadsområden.