Publicerad

Borlänge Energi erbjuder sommarjobb till unga

Borlänge Energi fortsätter att satsa på sommarjobb för unga från åldern 16 år och uppåt, utan krav på examen och tidigare arbetslivserfarenhet.

Vi erbjuder platser inom bland annat stadsmiljö, avfallshantering och återvinning och i elbilsparken Eldorado som finns på 2047 Science center. Länk till annan webbplats.

Vi vill gärna visa mångfalden av yrkesroller och verksamhetsområden som finns hos Borlänge Energi. Men framförallt är det ett sätt att ge unga en inblick i arbetslivet och möjligheten att få upptäcka Borlänge Energi och energibranschen som ett attraktivt alternativ i framtida yrkesval.

Sommarjobbare gör nytta för Borlänges natur

Under 2023 anställdes sommarjobbare hos affärsområdet Stadsmiljö och enheten parkdrift för att hjälpa till med att bekämpa invasiva arter i Borlänges naturområden. Under sommaren rensade sommarjobbarna flera ton av invasiva arter och projektet upplevdes som lyckat av både sommarjobbare och verksamhet. Utvärderingen visade att verksamheten gärna tar emot ungdomar igen för att fortsätta bekämpningen av de invasiva arterna.

Att erbjuda sommarjobb till ungdomar är en av flera insatser vi gör för att hjälpa unga att få insyn i arbetslivet och stärka kompetensförsörjningen inom energibranschen. Sedan den 27 februari är ansökan öppen och sommarjobbsperioden infaller juni till augusti för samtliga affärsområden.