Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys februari 2024: Den sista vintermånaden?

Trots att Grönlandskylan svepte in över Norden så präglades februari mest av blåst, milt väder och minskad elkonsumtion.

Våren har gjort sin entré på många ställen i Sverige, och med den
också lägre elpris. Februari präglades mest av blåst, milt väder och
minskad elkonsumtion, och trots att månaden även fick några kalla
dagar så halverades nästan elpriset jämfört med januari i år.

Kärnkraft

Under månaden har kärnkraften i Norden levererat cirka 80% av sin
kapacitet. Detta skedde på grund av att Forsmark 2 haft läckage från en
styrstav och att den nya kärnkraftsreaktorn Olkilouto 3 i Finland har stått
still på grund av årligt underhåll.

Fossila bränslen

Fossilgasen som var den enskilt största orsaken till de tidigare höga
elpriserna har drastiskt sjunkigt i pris det senaste året.
Kolpriserna har däremot stigit marginellt. Den bakomliggande orsaken till stigningen är att USA infört sanktioner mot ryska kolexportföretag, och det är även möjligt att fler länder inför liknande sanktioner.

Grönlandskyla över Norden

Under februari har även kall luft från Grönland kommit ned över Norden.
Det så kallade NAO indexet* gjorde att kallare luft strömmade ner över
Norden norrifrån samtidigt som det blev mildare över kontinenten. Detta
resulterade i högre priser på elmarknaden eftersom nederbördsmängden minskade och temperaturerna var cirka 1 till 4 grader under det normala.

*NAO, eller Nordatlantiska oscillationen, är en naturlig atmosfärisk svängning i atmosfären (inte över havet) över Nordatlanten som påverkar vädret och temperaturen, särskilt på vintern. Ett NAO-index mäter tryckskillnaderna mellan Island och Azorerna. Ett negativt värde innebär minskad sydvästström över Västeuropa, öppnande för kall luft från Ryssland eller Arktis. Positivt NAO ger mildare och fuktigare
väderförhållanden.

Utlandsförbindelser

Nästan varje månad uppstår det fel på någon av kablarna mellan Norden och resten av Europa. Under februari var det Estlink 2, kabeln mellan Finland och Estland, som hade problem. På grund av detta har inte kabeln varit aktiv sedan slutet av januari, vilket innebär att Finland har importerat el från Sverige istället för Estland. Detta har resulterat i större prisskillnader mellan Sverige och Finland än normalt, men också påverkat områdespriserna i Sverige, eftersom elen i norr gått till Finland istället för till elområde 3.

Med mycket sol kommer lägre elpriser

Den installerade kapaciteten för solkraft fortsätter att öka stadigt markant, särskilt i Tyskland och i de nordiska länderna. Under 2023 ökade den tyska solkraftskapaciteten med 17 GW, och Sverige noterade en rekordstor ökning med 1,25 MW. Den ökade kapaciteten förväntas skapa ett betydande kraftöverskott när solen börjar skina intensivt senare i vår och sommar.

Under sommarhalvåret föregående år fick vi ett stort kraftöverskott som resulterade i rekordmånga timmar med negativa spotpriser när det både blåste och solen lyste starkt. Andra länder med mycket solkraft, exempelvis Nederländerna med sina 26 GW solkraftskapacitet, stod för det största överskottet mätt per land. Importen av el från länder med solöverskott skapar energiöverskott och låga elpriser även i andra länder. Exempel på detta kan vara att när det är mycket sol i Tyskland så blir elpriserna i Skåne låga.

Ordlista

LNG – Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg.

Eltermin – ett fastpris på el över en viss tid.

Likviditet – hur mycket handel som sker.

Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris.

Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el.

TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh.

GW = Giga Watt

MW =Mega Watt

kW vs kWh = effekt vs energi