Mina sidor

Publicerad:

Borlänge kommuns första solcellspark är nu i drift

Solcellsparken vid Borlänge ishall är ett bevis på att Borlänge är en föregångare inom förnybar energi.

Satsningar på förnybar energi har pågått länge och är något som Borlänge Energi och Borlänge kommun ständigt samarbetar kring. Det senaste samarbetet innefattar en markbaserad solcellspark intill Borlänge ishall.

"En otraditionell lösning"

På en yta av 1132 kvadratmeter har 580 solpaneler monterats som förväntas producera drygt 237 000 kWh per år till Borlänge ishall. Vilket är cirka 15 procent av ishallens totala elförbrukning.

– Den här solcellsanläggningen är en otraditionell lösning. Det är den första markbaserade solcellsanläggningen som Borlänge kommun investerat i. Det unika är också att den är så centralt placerad, säger Kent Björk, säljare på Borlänge Energi.

Smarta investeringar för Borlänges framtid

Ishallen är en av kommunens fyra mest elkrävande fastigheter och eftersom man har verksamhet i hallen i princip hela året så passar det väldigt bra med en solcellspark här.

– Vi gör smarta investeringar för Borlängebons pengar. Förutom att den här anläggningen är en del av Borlänges långsiktiga mål sänker vi också vår driftskostnad i fastigheten, vilket gör att vi får mer pengar över till annat. Så jag tycker det här är en riktigt smart och bra investering, säger Johan Thurin, fastighetschef på Borlänge kommun.

Totalt har solcellsparken kostat tre miljoner kronor att anlägga, något som kommunen räknar med att ha tjänat in på cirka sju till åtta år.

Kent Björk, Elin Aura och Johan Thurin

Borlänge blir en föregångare för förnybar energi

Borlänges långsiktiga mål är att öka den förnybara energiproduktionen och därför är samarbetet kring den nya solcellsparken långt i från det första. Under de senaste åren har flertalet anläggningar etablerats i kommunen.

– Maserskolans matsal och Kvarnsvedens idrottshall är precis i slutförande där och vi beklätt taket med solpaneler. Räddningstjänsten och Mats Knuts förskola är andra exempel, säger Kent Björk.

Borlänge Energi har solpaneler på sin fastighet och samarbetar även med Fastighets AB Hushagen, som också de investerat i solcellsanläggningar på flera av sina fastigheter.

Elin Aura är energikoordinator på Borlänge Energi och har varit med och drivit projektet framåt. Hon berättar att investeringar inom solenergi är avgörande om Borlänge kommun ska nå sitt långsiktiga mål.

– Det står också att kommunen ska vara en föregångare inom förnybar energi och det är ju den här anläggningen ett bevis på, avslutar Elin Aura.