Publicerad

Fluorvalla lämnas som farligt avfall

Du som åker längdskidor och deltar i motionslopp har kanske anpassat din till vallabox efter det fluorförbud som införts. Utrensade burkar eller tuber lämnas på återvinningscentralen.

Den 1 juli 2023 infördes totalförbud för fluorvallor under samtliga skidtävlingar som är sanktionerade av Internationella Skidförbundet och Svenska Skidförbundet. Många motionärer märker av det i samband med Vasaloppet där det tydligt är fluorfritt som gäller – för alla oavsett nivå.

Fluorvalla till längdskidor innehåller ofta höga halter av miljögifterna PFAS. Det är en grupp på över 4700 högfluorerade ämnen som är så svåra för naturen att bryta ner att de kallas evighetskemikalier, det som släpps ut i naturen blir i de flesta fall kvar i väldigt lång tid.

PFAS återfinns nästan överallt i miljön, både i vårt dricksvatten och i vår mat. För att förbudet av fluorvalla ska göra nytta fullt ut är det viktigt att vallan tas om hand på rätt sätt. En felaktigt sorterad fluorvalla hamnar i naturen på samma sätt som om den hade använts i skidspåret.

Rätt sortering är att lämna vallorna som farligt avfall på återvinningscentralen.