Mina sidor

Publicerad:

Glädjande investeringsbeslut från Gasum

Att få en biogasanläggning som granne till Fågelmyra återvinningscentral kommer med stora ekonomiska och miljömässiga fördelar för Borlänge Energi.

Gasum har beslutat att investera i en ny biogasanläggning i Borlänge. Som tilltänkt samarbetspartner har vi varit med i arbetet som lett fram till det glädjande beslutet.

För att producera biogas används bland annat matavfall som först processats i en förbehandlingsanläggning, just en sådan som vi har på Fågelmyra återvinningscentral. Att få en anläggning på närmast möjliga avstånd innebär att vi slipper transportera vårt processade matavfall (även kallad slurry) vidare.

– För Borlänge Energis del så är det här beslutet efterlängtat och viktigt. Vi pratar om besparingar kring transporter på flera miljoner kronor per år, säger Christian Olhans Affärsområdeschef Återvinning.

Anläggningen kommer också producera stora mängder biogödsel för användning inom jordbruket. Nyttan blir både tillförandet av förnybar energi genom biogasen och nyttan som kommer med biogödsel för lokalt odlad mat.

Byggandet av anläggningen kommer att påbörjas under våren 2024.