Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys januari 2024: Kall start på året

Januari blev både kallare och blåsigare än normalt med stormen Ingunn som drog in över Norden.

Året började med tre kalla veckor och januari blev i snitt cirka 2°C kallare än normalt, vilket resulterade i ökad elförbrukning. Sista veckan i månaden blev mildare, och i samband med att stormen Ingunn drog in över Norden levererade vindkraften cirka 140% mer än förväntat. Detta resulterade även i ett produktionsrekord för timmes basen och dygnsbasen.

Den hydrologiska balansen förbättrades under januari och slutade på cirka -6 TWh, vilket kan ses som en normal nivå för årstiden. Det rörliga priset varierade stort under månaden och som dyrast var det den 5 januari med ett dygnspris på över 200 öre/kWh. Månadens snittpris landade på cirka 80 öre/kWh.

Kärnkraft

Under januari så har den nordiska kärnkraftsproduktionen nästan levererat på maxkapacitet. Det är endast Forsmark 2 som har, på grund av ett längre underhåll, fått reducera sin kapacitet med 490 MW, vilket är cirka hälften av den möjliga effekten som reaktorn har. Forsmark 1 har i och med detta fått öka sin produktionseffekt med cirka 60 MW.

Fossilgas

Efter att Europas största fossilgasfält, Groningen i Nederländerna, stängdes under förra året så har avsaknaden av Danmarks största fossilgasfält, Tyra, varit väldigt stor. Tyra som producerat cirka 90% av all fossilgas i Danmark har varit ute sen 2019 på grund av ett plattformsbyte och förväntas tas i drift under mars i år.

I och med idrifttagningen av Tyra så blir Europa mindre beroende av LNG från andra kontinenter. Fossilgaspriset har gått ner avsevärt de senaste två åren och är nu på lägre nivåer än innan pandemin och Ukrainakriget.

Fossilgaslagren i Europa är fortsatt välfyllda, men med lägre priser ökar risken att volymerna av LNG går till Asien istället för till Europa. Detta innebär att lagernivåerna snabbt skulle sjuka.

Oljepriset har däremot stigit efter de ökade oroligheterna i Persiska viken.

Finland

I januari fick Finland inte bara ett elpris som var cirka 130 öre/kWh utan även otroligt stora differenser i spotpriserna mot de faktiska leveranserna. Grunden till det som orsakade de stora differenserna var att trots att spotpriset på elmarknaden bestäms dagen före, så måste elhandlarna handla sig i balans under varje timme under dygnet. Den 5 januari förväntades det ett förbrukningsrekord i Finland, men när priserna aviserades så högt som 21 kr/kWh så agerade både industri och hushåll med kraftigt reducerad förbrukning. Resultatet blev att priset på intradagsmarknaden, vilket är marknaden där elhandlarna handlar sig i balans, istället blev 5 kr/kWh.

Hemmabatterier

Att införskaffa hemmabatterier har varit otroligt populärt i och med de rejäla ersättningarna från Svenska kraftnät för att stabilisera frekvensen i elnätet, så kallade stödtjänster. Intresset för dessa tjänster har ökat tack vare att man får en skattereduktion på 50% av inköpskostnaden för batteriet om man har solceller. Under januari kom skatteverket med ett utlåtande samt ett förtydligande om att kunder som köper hemmabatterier och använder det till något annat än lagring av egen solel inte har rätt till varken skattereduktionen på 50% vid inköp eller skattereduktionen vid såld solel.

Ordlista

LNG – Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg.

Eltermin – ett fastpris på el över en viss tid.

Likviditet – hur mycket handel som sker.

Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris.

Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el.

TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh.

GW = Giga Watt

kW vs kWh = effekt vs energi