Publicerad

Elmarknadsanalys december och summering av 2023

2023 avslutades med ett kallt december och blev året då energimarknaderna genomgick förändringar och återhämtade sig.

Under december fortsatte elpriserna variera i hela landet. Första halvan av månaden karakteriserades av stigande priser till följd av generellt lite vind och kallare väder än normalt. Vid flera tillfällen var priserna högre i hela Sverige än i Tyskland. Detta resulterade i att det importerades el från Tyskland till Sverige, vilket har blivit allt mer vanligt förkommande. Under månadens andra hälft sjönk spotpriserna avsevärt till följd av mildare väder, ökad vind och lägre förbrukning i samband med jul-och nyårsledighet. Vid vissa tillfällen sjönk priset till och med till negativa nivåer i alla fyra elområden.

En kallare månad än normalt

Vädret under december fortsatte på samma spår som november med kallare väder än normalt. Den genomsnittliga temperaturen landade på -0,9°C, vilket är under den normala genomsnittstemperaturen på 0,8°C. Den hydrologiska balansen började månaden med ett underskott på cirka 11 TWh men som sedan ökade i takt med mer nederbörd och minskad förbrukning.

Vindkraft och kärnkraft i december

Vindkraften hade problem med isläggning under december och levererade därför endast 90% av förväntad produktion. Kärnkraften hade däremot cirka 95% tillgänglighet under månaden med endast mindre begränsningar.

Utbudet matchade efterfrågan

Fossilgasens fyllnadsgrad på kontinenten är på ca 84%, vilket bidrar till att priserna hålls stabila. Trots ökad förbrukning på kontinenten så matchar den leveranserna av el.

Volatila priser

Att vi har prisvariationer på el är inte något nytt, men det tåls att ta upp igen. Under december fick vi negativa priser under flera timmar fast vi bara veckan innan hade fått elpriser på 375 öre/kWh!

Beslut om nya elområden skjuts upp

Rapporten med resultat och rekommendationer om kommande elområden i Norden, som ska lämnas in av nordiska systemoperatörer, har försenats tre månader till maj 2024. Förseningen resulterar i att den efterföljande konsultationen av rapporten försenas. Detta ska inte påverka den övergripande tidsplanen för implementering av de potentiellt nya elområdena år 2027.

Viking Link i drift

Transmissionskabeln mellan Danmark och Storbritannien som kallas Viking Link med en kapacitet på 1,4 GW togs i kommersiell drift den 29 december. Kabeln har lika stor kapacitet som Sveriges största kärnkraftsreaktor Oskarshamn 3, och med en total längd på 770 kilometer är Viking Link världens längsta elkabel till havs.

Höga förbrukningar

Under vintern 2021-2022 var den högsta förbrukningstimmen i Sverige på 25,6 GW och under föregående vinter 2022-2023 hamnade den på 23,9 GW. Denna vinter har vi hittills varit uppe i 24,9 GW som mest. En analys av detta är att trots den pågående omställningen och elektrifieringen av samhället så är vi en bit ifrån toppnoteringen 2016 på 26,7 GW.

Summering av elmarknaden 2023

Om 2022 var året då elpriserna var på allas läppar så var 2023 året då energimarknaderna genomgick förändringar och återhämtade sig. Under året som gått har de globala energimarknaderna fortsatt att anpassa sig till förändringar efter Rysslands invasion av Ukraina. Energisektorn har genomgått betydande förändringar, främst i och med den pågående utfasningen av Ryssland som en viktig energileverantör av inte bara fossilgas utan även av olja och el.

Rekordhöga leveranser trots kriget

Fossilgasen som flödat från Ryssland via Ukraina till Europa har trots kriget gjort så under hela året. Den förväntade fossilgaskrisen uteblev och leveranserna av LNG överträffade förväntningarna och lagernivåerna ute i Europa har varit rekordhöga. Energikonsumtionen minskade också från föregående år trots lägre priser både i Sverige och i Europa.

Året då vi fick elstöd

Tillfällig skatt genomfördes i början av året för att minska de så kallade överintäkterna för producenterna. Det ekonomiska utfallet av detta blev dock marginellt. För konsumenter genomfördes elstöd i två omgångar.

Prisvolatiliteten har ökat under året och de negativa priserna har verkligen blivit vanligare under 2023. Timpriserna som bilden till höger visar är anmärkningsvärda.

Miljömärkning Borlänge Energis GasmackFörstora bilden

Rekordhöga tillrinningar och stabil leverans från Olkilouto

Högsta tillrinningarna någonsin under en vecka fick vi under vecka 32, där vi gick från ett underskott på – 10 TWh till ett överskott på 12 TWh vilket drog ner marknadspriserna för resten av året.

På kärnkraftssidan så kom Olkilouto 3 tillslut igång och har levererat stabilt sen de initiala barnsjukdomarna.

Nya möjligheter

Svenska kraftnät skapade nya möjligheter för en mer korrekt prisbild och försök till en stabilare marknad genom både mothandel och EPAD-auktioner.

Efter att likviditeten på den finansiella marknaden minskat successivt under många år sålde Nasdaq elbörsen till EEX.

Ordlista

LNG – Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg.
Eltermin – ett fastpris på el över en viss tid.
Likviditet – hur mycket handel som sker.
Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris.
Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el