Mina sidor

Publicerad:

En klimatinvestering med verklig nytta för miljön

Sedan Borlänge Energis biogasmack etablerades så har den besparade CO2 ekvivalenten varit 5.8 tusen ton!

År 2015 etablerade Borlänge Energi en biogasmack, där kan bilar tankas med gas gjord av exempelvis matavfall. Det matavfall som sorteras ut och samlas in blir därför till biogas som sedan fraktas på flak i stora gastuber till biogasmacken.

Miljövinster med biogas

Mikael Lassbo, anläggningsägare och ansvarig för biogasmacken på Borlänge Energi, berättar att trots den relativt låga efterfrågan på biogas så finns det stora miljövinster. Sedan macken etablerades så är den besparade CO2 ekvivalenten 5.8 tusen ton. Detta går att jämföra med koldioxidutsläppet från ungefär 3 miljoner mil med bil!

Beräkningarna är gjorda utifrån antagandet att 70% av försäljningen av gas har gått till fordon som annars drivits på bensin och 30% till fordon som annars drivits på diesel.

En klimatinvestering värd namnet

Mikael berättar att jämfört med andra investeringar vars syfte är att minska koldioxidutsläpp så är kostanden för biogasmacken relativt liten. Biogasmackens kostnad för reduktion av CO2 ligger på 1,61 kr per utsläppt CO2 ekvivalent och vanligtvis brukar liknande investeringar ligga runt 5-10 kr per utsläppt CO2 ekvivalent. Detta visar att macken är en klimatinvestering värd sina pengar!

- Det är såklart roligt att se att biogasmacken har gett oss något positivt, att den faktiskt gör nytta för miljön, berättar Mikael Lassbo.

Läs mer om vår biogasmack.