Mina sidor

Publicerad:

Villakvarter sophämtning kärl

Avfallstaxa för 2024

Nu finns avfallstaxan för 2024 att ta del av.

Utöver en nytillkommen post för återvinningsstationer och att priserna för förpackningar för flerfamiljshus ser annorlunda ut är avfallstaxan oförändrad.

Den nya posten innebär att samtliga hushåll från och med 1 januari 2024 betalar en avgift för återvinningsstationer eftersom insamlingsansvaret nu övergått till kommunen. I avgiften för återvinningsstationer ingår tömning av behållare, snöröjning, sandning och övrigt underhåll.

Återvinningsstationer

Villa (en- och tvåfamiljshus)

Lägenhet

Fritidshus

86 kr/år

60 kr/år

43 kr/år


Läs mer om varför vi tar ut en avgift
Ta del av avfallstaxan för 2024 Pdf, 195.5 kB.