Mina sidor

Publicerad:

Högsta betyg i vår viktigaste relation!

Borlänge Energis årliga kundundersökning visar att vi har några av Sveriges nöjdaste kunder. Dessutom är våra kunder mest benägna att rekommendera oss i jämförelse med alla andra energibolags kunder i Sverige.

Varje år genomför vi en kundundersökning med hjälp av det oberoende undersökningsföretaget Supportföretaget TMJ Group AB. Kundundersökningen går ut på att mäta kundnöjdheten hos våra kunder genom slumpmässigt utvalda intervjupersoner. I år genomfördes intervjuerna under oktober och september. Om du var en av de 704 kunder som svarade på våra frågor så vill vi rikta ett stort tack till dig! Det är till stor hjälp och du bidrar till att vi kan utvecklas.

Resultatet jämförs mot övriga jämförbara energibolag i Sverige och i år hamnar vi på plats 4 av ett 90-tal mätta bolag och får betyget ”Mycket väl godkänt” inom alla utom ett av våra affärsområden.

Utdrag ur kundundersökningen;

”Det är gött att ha varmt i huset. Borlänge Energi sköter sig jättebra."

”De är väldigt lokala och jag upplever att de gör det som är bäst för Borlänge”


Nöjdhetsindex delas ut enligt nedanstående indexvärden:

·         Nöjdhetsindex 50-65 = Godkänd

·         Nöjdhetsindex >65-75 = Väl godkänd

·         Nöjdhetsindex >75 = Mycket väl godkänd

Borlänge Energis index 2023 var 76,11 att jämföra med 2022: 78,92 och 2021: 76,35.

Våra kunder rekommenderar oss till andra

Utöver nöjdhetsindex visar undersökningen att Borlänge Energi fortsatt uppnår det högst uppmätta NPS-värdet mot alla energibolag i Sverige. NPS-värde är en mätning som uppmäter hur benägna kunder är att rekommendera företaget till andra.
Faktum är att inget energiföretag lyckats slå vårt värde mellan åren 2021-2023.

Vi fortsätter att utvecklas

I undersökningen framgår att det bland annat är trygga leveranser och trevligt bemötande som gör att vi når den högsta graden av kundnöjdhet. Våra kunder beskriver oss bland annat med hög vikt på ord som: bra, pålitlig, prisvärt och tryggt.

– Vi tar verkligen till oss av det fina resultatet. Det betyder mycket och vi delar de positiva insikterna och förbättringspunkterna med alla medarbetare för ett fortsatt gott arbete med kunden i fokus. Att även vår framåtanda och våra insatser för en snabbare energiomställning lyfts i kommentarerna är väldigt glädjande, säger Borlänge Energis VD Mats-Erik Olofsson

Bland punkter som behöver förbättras nämns framförallt återkoppling och klagomålshantering.

– Vi delar kundernas uppfattning om att dialogen i vår ärendehantering behöver bli bättre, säger Mikael Ringi, marknadschef. Ett ärende ska följa en särskild väg och det ska vara tydligt när och hur man kan förvänta sig återkoppling. En fortsatt digitalisering tar oss framåt i de tekniska delarna men det handlar också om att skapa utrymme för kundkontakt i våra medarbetares arbetsdagar

Så här utfördes undersökningen
Undersökningen utfördes av Supportföretaget TMJ Group AB Länk till annan webbplats.De gjorde ett slumpmässigt urval av intervjupersoner från Borlänge Energis kundregister och intervjuade 704 personer från en population på 29 947 personer. Intervjuer gjordes med kunder från samtliga tjänsteområden på Borlänge Energi.