Publicerad

Laddat för framtiden med storskaligt batteri

Nu är det dags att driftsätta Borlänge Energis batteri som tar oss ett steg närmare ett förnybart samhälle!

På torsdagen den 23 november hölls invigningen för Borlänge Energis batteri utanför kraftvärmeverket Bäckelund. På plats fanns ansvariga från Borlänge Energi för att berätta mer om projektet och svara på frågor.

Vi är en del av energiomställningen

För drygt ett år sedan togs beslutet om att investera i ett storskaligt batteri för att stötta energiomställningen, och nu är det redo att driftsättas. Med mer förnybara källor som sol-och vindkraft blir det svårare att stabilisera elnätet på grund av att produktionen är väderberoende och inte alltid stämmer överens med elbehovet. Samtidigt ökar behovet av el i takt med elektrifieringen.

Syftet med investeringen är därför att hjälpa Svenska kraftnät att hålla elnätet i rätt balans. På så sätt möjliggör vi den fortsatta omställningen till ett mer hållbart energisystem, vilket är en roll vi som energibolag vill och ska ta.

Varför måste elnätet vara i balans?

I Sverige har man bestämt att elnätet alltid ska ligga på 50 hertz för att hålla balansen i elnätet, berättar Joel Norstedt som är elhandelsansvarig på Borlänge Energi och fortsätter. Om frekvensen är för hög kommer det att påverka allt som drivs av el i samhället. Några enkla exempel på vad som skulle hända vid en för hög belastning av elnätet är att maskiner skulle gå sönder och lampor skulle sprängas. Men om frekvensen är för låg kommer maskinerna få avbrott eller stanna och lamporna skulle börja blinka eller stängas av.

- Självklart påverkar detta inte enbart maskiner och belysning, utan allt i samhället som drivs av el, vilket kan få stora konsekvenser om det inte fungerar som det ska, förklarar Joel.

Joel Norstedt, elhandelsansvarig på Borlänge Energi.

En lönsam och hållbar investering

Batteriet består av 28 stycken ”batteri-racks” och kommer lagra 10 MWh energi. Effekten är på 10 MW vilket motsvarar en femtedel av vattenkraftverket Bullerforsens effekt. Joel Norstedt är den som har drivit projektet hos Borlänge Energi med hjälp av flera lokala aktörer.

- Vi är glada och stolta över att vara behjälpliga i arbetet för ett mer förnybart samhälle, säger Joel.

Investeringskostnaden för batteriet ligger på knappt 60 miljoner. Svenska Kraftnäts ersättning för att balansera elnätet kommer att innebära en återbetalningstid på 4-5 år.

- Det är en lönsam investering rent ekonomiskt men den största vinsten är att vi avlastar Borlänges elnät och att vi bidrar till ett hållbart energisystem, avslutar Joel.