Mina sidor

Publicerad:

App gör energitjänster tillgängliga dygnet runt

I takt med digitaliseringen och den tekniska utvecklingen har Borlänge Energis kunder både önskat och ställt krav på effektiva och smarta digitala tjänster.

Bild på Camilla Fridén

Foto: Ulrika Lundholm Ericsson

Våra kunder blir mer och mer engagerade i energifrågor, vi vill därför erbjuda en app som kan möta det ökade behovet. Att människor är intresserade av energifrågor är för oss väldigt positivt och något vi vill uppmuntra. Vi vill göra det lätt att göra rätt, säger Camilla Fridén, webbansvarig kommunikatör på Borlänge Energi.

Idag är det viktigare än någonsin att ha snabb tillgång till sin förbrukningsdata och priserna på elbörsen är mer aktuella än någonsin.

Appen har en central roll i Borlänge Energis digitala närvaro. Detta i och med att mobilt användande har blivit en självklarhet i mångas vardag. En strategi kring hur man kan göra de vanligaste energitjänsterna tillgängliga i en app togs fram.

Appen är ett första steg i vårt fortsatta arbete med att digitalisera energitjänster för våra kunder, fortsätter Anna Elfqvist, enhetschef kommunikation på Borlänge Energi.

– Vi står inför en omställning i samhället i samband med elektrifieringen. När elanvändningen ökar belastas också elnätet och vi kommer att behöva jämna ut effekttopparna för att balansera elnätet. Appen kommer att vara ett viktigt verktyg för framtida intelligenta tjänster och våra kunder för att kunna styra elanvändningen i form av flex- och effekttjänster.

Bild på Anna Elfqvist

Foto: Ulrika Lundholm Ericsson

Appen är i första hand utvecklad för privatkunder, även om företag och föreningar kan använda den. En viktig utmaning och målsättning med Borlänge Energis arbete var därför att utveckla tjänster som bidrar till att kunderna själva kan lösa många av sina frågeställningar och samtidigt få möjligheten att ha större kontroll över sina energitjänster, via digitala tjänster.

I appen kan kunden följa sin förbrukning av el, fjärrvärme och vatten. Förutom förbrukningsdata kan kunder med produktionsavtal se hur mycket solel som de har sålt till oss.

Kunden hittar även realtidsuppdaterad information av dagens spotpris som hjälper till att planera elförbrukningen för de som har rörligt elavtal, säger Camilla Fridén.

Den erbjuder även tjänster som hjälper kunden att se när nästa soptömning ska ske och var närmaste återvinningscentral finns.

I appen kan Borlängeborna också se driftinformation från Borlänge Energi och göra felanmälan för den egna fastigheten och för upplevda incidenter runt om i kommunen. Den möjliggör också delad inloggning med sin partner, så att fler i samma hushåll har möjlighet att använda appens funktioner.

– Vi har skräddarsytt appen för att kunden ska få tillgång till sina energitjänster dygnet runt, alla dagar om året i ett användarvänligt gränssnitt. Istället för att vara som en webbplats i en app som den var tidigare, säger Camilla

Appen förvaltas nu vidare och vi har en långsiktig ambition att den ska vidareutvecklas och anpassas efter ny funktionalitet och nya önskemål.