Mina sidor

Publicerad:

Frågor och svar om Borlängepriset

Det har uppkommit frågor om höjningen av Borlängepriset i november. Vi har sammanfattat våra svar för alla att ta del av.

Vi förstår att en del är oroliga med tanke på generellt höjda priser och andra oroligheter i samhället som råder just nu. Vi vill svara så tydligt som möjligt på varför även vi måste göra prishöjningar. Nedan följer en förklaring av prishöjningen av Borlängepriset till 130 öre/kWh i november samt sammanfattande svar på de frågor som vi fått in genom olika kanaler.

Hur fungerar Borlängepriset?

Borlängepriset är en avtalsform där priset till stor del sätts utifrån inköpskontrakt som handlas upp i mindre delar under en längre period. På så sätt jämnar Borlängepriset ut det kraftigt varierande marknadspriset på el. När marknadspriserna går ner blir det som nu, att Borlängepriset hamnar över det rörliga priset. Med stigande marknadspriser sker det omvända. Under förra året var det rörliga priset nästan dubbelt så högt som Borlängepriset sett över hela året.

Du kan läsa mer om hur Borlängepriset fungerar här Borlängepriset | Borlänge Energi (borlange-energi.se) Länk till annan webbplats.

Hur påverkas Borlängepriset av väder, vind och lokala förhållanden?

Marknadspriset baseras på utbud och efterfrågan. Är det bra förhållanden för produktion så ökar utbudet och då sjunker priserna, är läget motsatt så stiger priserna. Eftersom elmarknaden är ihopkopplad med övriga Europa så påverkas inte våra priser direkt av lokala förhållanden.

Varför ska Borlängepriset höjas?

Borlängepriset höjs i november till 130 öre/kWh. Prishöjningen är en anpassning till priser på tidigare inköpta kontrakt som då låg betydligt högre än dagens marknadspris. Vår ambition är att hålla Borlängepriset stabilt över vintern.

Hur ser prognosen ut inför vintern?

Förutsättningarna inför denna vinter är bättre än för ett år sedan och priserna blir med stor sannolikhet lägre än föregående år. Borlängepriset är inte ett rörligt elpris och följer inte direkt elbörsen Nord Pools priser, men är över tid ett förmånligt elpris.

För den som vill och har möjlighet att planera och styra sin elförbrukning över dygnet kan varianten Borlängepriset Aktiv vara en bra avtalsform eller att välja rörligt pris och då gärna timavräknat pris. Läs mer om våra avtalsformer här Jämför elavtal | Borlänge Energi (borlange-energi.se)

Har du fler frågor?

Har du ytterligare frågor om prismodellen eller höjningen är du välkommen att kontakta vår kundservice så lotsar de dig vidare till rätt person för frågan.