Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys
september 2023: Hösten inleds varm och blöt

Vatten, vind och milt väder är några av anledningarna till att vi i september fick lägre priser på elmarknaden än normalt för månaden.

September fortsatte på det milda och blöta spåret. Hydrologin har förbättrats ytterligare i takt med att höstfloden kom. 8 TWh mer nederbörd samt en temperatur på 2,8 grader högre än vad som är normalt för månaden. Septembers rörliga pris inklusive moms hamnade ca 16 öre/kWh lägre än augusti och mer än 250 öre/kWh lägre än förra året.

Hydrologi

Den hydrologiska balansen har förbättrats ytterligare under September och hamnade i slutet av månaden på ett överskott på 20 TWh. Detta är nivåer som kan liknas med 2020. Med så mycket vatten i magasinen pressas vattenproducenterna att köra till väldigt låga priser. Detta tillsammans med det milda vädret ledde till att priserna sjönk under månaden.

Vindkraftsproduktionen har varit ca 120 % av förväntad produktion och var under vissa dygn drygt 250% över normalt. Detta har bidragit till de låga och de allt mer förekommande negativa priserna. Under månaden var priserna negativa under drygt 40 timmar totalt i elområde 3.

Prisskillnader mellan elområden

Elområde 4, som omfattar södra Sverige, fortsätter ligga på ett pris en bit över resten av landet på grund av att överföringskapaciteten inte räcker till för att vi ska få ett utjämnat pris över landet.

Kärnkraft

Kärnkraften levererade ca 76% av förväntat och har haft en sämre tillgänglighet på grund av årliga underhåll. Kärnkraftsproducenterna har även minskat produktionen som ett resultat av de låga elpriserna.

På de närliggande energimarknaderna så fick vi se en uppgång på naturgasen på grund av oro för strejk i Australien samt underhållsarbeten på de norska naturgasfälten. Uppgången var däremot modest mot de tidigare uppgångarna vi sett, mycket på grund av att naturgaslagren fortfarande är fyllda till ca 95% nere på kontinenten.

Ordlista

LNG – Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg.
Eltermin – ett fastpris på el över en viss tid.
Likviditet – hur mycket handel som sker.
Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris.
Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el.
TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh.
GW = Giga Watt.
kW vs kWh = effekt vs energi.