Mina sidor

Publicerad:

Våra priser 2024

Stora delar av våra priser för 2024 är beslutade och vi presenterar här vår sammanfattande prislista till dig som kund.

Alla våra områden berörs av den allmänna prisutvecklingen som bland annat ger ökade kostnader för drift och underhåll. Även räntekostnader har betydande påverkan på att vi 2024 höjer priserna för fjärrvärme, elnät och vatten och avlopp i olika grad. Avfallstaxan beslutas senare i år i kommunfullmäktige.

På området vatten och avlopp beror ökningarna utöver allmän prisutveckling även på ett högt investeringstryck då vi både bygger ut ledningsnätet och renoverar för att trygga framtidens vattenleveranser.

Att fjärrvärmepriset höjs beror främst på stigande priser för bränsle, minskad ersättning för avfallsbehandling och högre kostnader för utsläppsrätter. Utsläppsrätterna är kopplade till utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser som frigörs vid energiåtervinning.

Varmt och driftsäkert

Fjärrvärme ger en trygg och säker värmeleverans som inte påverkas av en ostabil elmarknad. Utöver det har din fjärrvärmeväxlare lång livstid och det handlar om en konkurrenskraftig prislapp när du vill hyra eller köpa en ny.

I den sammanfattande prislistan Pdf, 81.2 kB. ser du övergripande priser för respektive område. Här nedan har vi gjort räkneexempel för att du ska ser hur våra höjningar påverkar dig ekonomiskt per månad.

Exempel privatkunder

Fjärrvärme

Den fasta månadsavgiften för en villa höjs från 250 till 305 kronor.

Den rörliga delen av ditt fjärrvärmepris, energipriset delas från 2024 upp på ett vinter- och sommarpris. Under juni-augusti betalar en villakund med egen växlare 25,0 öre per förbrukad kWh, övriga månader 107,6 öre/kWh. Att jämföra med nuvarande pris 84,7 öre/kWh årets alla månader.

För en normalvilla som förbrukar 20 000 kWh/år blir den totala kostnaden 24 400 kronor. Månadskostnaden kommer totalt att vara cirka 370 kronor högre än 2023.

Elnät

Om man utgår från en genomsnittlig förbrukning för respektive kundgrupp ser en sammanställning av kostnadsökningen ut så här:

Lägenhet: ökning med ca 12 kr/mån.
Villa: ökning med ca 20-30 kr/mån.

Vatten och avlopp

Om man utgår från en genomsnittlig förbrukning för respektive kundgrupp ser en sammanställning av kostnadsökningen ut så här:

Lägenhet: ökning med ca 46 kr/mån (flerfamiljshus med 15 lägenheter).
Villa: ökning med ca 76 kr/mån.

Stadsnät

Vi ändrar prismodell och ersätter tidigare månadskostnad/nätavgift med en serviceavgift. Du som privatkund betalar 40 kronor i månaden oavsett abonnemangsform.

Serviceavgiften ersätter tidigare månadskostnad/nätavgift som i den nya prismodellen istället ingår i avgiften från tjänsteleverantören. Befintliga kunder går över i den nya modellen vid förändring av abonnemangsform eller senast 1 juli 2024.

Serviceavgiften innefattar tjänster så som underhåll, ledningsutsättning för att undvika grävskador, säkerhetsåtgärder och byte av din fiberdosa vid behov.

Avfall

Avfallstaxan är något som beslutas i kommunfullmäktige senare i år.

Ha koll på din förbrukning i Mina sidor

Vi uppmuntrar dig att ha koll på din förbrukning för att se hur den påverkar din faktura. Kanske finns det enkla saker du kan göra för att nå minskade kostnader, till exempel genom energieffektivisering.

Mina sidor Länk till annan webbplats.
10 enkla tips till sänkt energiförbrukning

Prisjusteringarna har diskuterats i Prisdialogen

Alla prisjusteringar har diskuterats med företrädare för kunderna inom ramen för Prisdialogen. Prisdialogen är formellt sett avsedd för fjärrvärmeverksamheter men vi har valt att även inkludera elnäts-, vatten & avlopps- och avfallsverksamheter i dialogen med våra kunder.

Vi tror att vi genom att diskutera prisbildningen på våra nyttigheter med våra kunder utvecklar oss som leverantör och blir bättre skickade att anpassa våra erbjudanden efter våra kunders behov och omständigheter.

Mer information om Prisdialogen finns på initiativets webbplats: www.prisdialogen.se. Länk till annan webbplats.