Mina sidor

Publicerad:

Nytt samarbete för en
effektiv energiomställning

Det är Högskolan Dalarna och nio kommunala energibolag i Dalarna som skrivit under ett gemensamt ramavtal för att bedriva samverkan inom utbildning, forskning och innovation.

Energiområdet är ett utbildnings- och forskningsområde med lång tradition vid Högskolan Dalarna. Sedan tidigare finns även Energikompetenscentrum knutet till högskolan.

- Samarbetet med Högskolan Dalarna har en stor betydelse för vår framtida kompetensförsörjning, både på kort och lång sikt, men också för vårt utvecklingsarbete inom energisektorn som är en viktig del av vårt bidrag till energiomställningen, säger Mats-Erik Olofsson, vd Borlänge Energi.

Treårsavtal för samtliga utbildningar inom energiområdet

Det nya samverkansavtalet gäller under tre år och omfattar alla ämnes- och forskningsinriktningar som finns vid högskolan inom energiområdet. Samarbeten kan exempelvis avse:

  1. Utvecklingsinsatser för kompetensförsörjning och kompetensutveckling
  2. Studentrekrytering
  3. Forsknings- eller utvecklingsprojekt
  4. Doktorandprojekt
  5. Examensarbeten, praktikplatser, gästföreläsningar och studiebesök under grundutbildningen
  6. Omvärldsbevakning

Samarbete med åtta energibolag

I ramavtalet med Högskolan Dalarna samarbetar vi med Falu Energi & Vatten och Dala Energi, Dalakraft, Hedemora Energi och Malung-Sälens Elverk, Dala Vind, Smedjebacken Energi samt Västerbergslagens Energi för att tillsammans kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling och en effektiv energiomställning.

Läs mer om samverkansprojektet på Högskolan Dalarna Länk till annan webbplats.