Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys augusti: Århundradets högsta tillrinningar

Stormen Hans kom in och drog ner priserna till rekordlåga nivåer.
Väldigt mycket nederbörd och vind tryckte ner priserna till minus i
hela Norden, något som aldrig tidigare hänt.

Kärnkraften har haft utmaningar med återstarterna efter sommarens revisioner och utbudsproblem för andra energislag än el har uppenbarat sig. Augustis rörliga pris hamnade ca 10 öre/kWh lägre än juli månads.

5b-lågtryck

Vid större nederbördsmängder finns det ofta en meteorologisk benämning, så även med augustis nederbörd, nämligen ett 5b-lågtryck.

Oftast kommer de kraftiga ovädren från lågtryck väst om Skandinavien (till exempel Gudrun 2005), men ibland kan de komma söder ifrån. Ett större lågtryck fyllt med fukt som kommer från Adriatiska havet och vandrar norrut mot Norden och Baltikum kan genomgå en kraftig fördjupning när det möter kallare luft. Dessa förutsättningar inträffade under månaden och dessutom under en ovanligt lång period med mer nederbörd än vanligt.


Sol, vind och vatten

Tack vare den högsta nederbörden detta århundrade gick den hydrologiska balansen från underskott till överskott på under en vecka och under månaden från ca -10 TWh till +12 TWh. Nu är det är lika mycket vatten som det var på elmarknaden 2020.

Siffrorna nedanför visar skillnaden mellan en vecka och en annan i Nordens samlade hydrologiska balans.

Hydrobalans på elmarknaden i augusti

Vindkraftsproduktionen var under vissa dygn mer än 300% högre än normalt vilket varit den primära orsaken till negativa priser i Norden. Under månaden fick vi se mer vind än beräknat i samtliga svenska prisområden.

Kärnkraft

Kärnkraften har dragits med problem efter sommarens revisioner. Bland annat hade Oskarshamn 3 fel i en pump vilket begränsat effekten och i Finland hade flertalet reaktorer utbudsproblem vilket orsakat en större prisskillnad mellan Finland och Sverige.

Inte bara kärnkraften har påverkat prisdifferenserna mellan Finland och Sverige, utan även Svenska kraftnät som ändrat premisserna dagligen över hur stora flöden som får gå från Sverige till Finland.

Efterfrågan av energi ute i Europa fortsätter ligga på en låg nivå
Efterfrågan har varit låg sen Rysslands invasion av Ukraina och priserna drog iväg. Nu när priserna börjat ligga på en mer normal nivå kan vi se att efterfrågan av naturgas, kol och el är en bra bit under 5-års snittet.

Annat är det i Kina, där efterfrågan av kyla ökat rejält i takt med en varm sommar i kombination med släppta Coronarestriktioner.

Strejk och tågblockader

Australiens utbud på kol och naturgas har efter Rysslands invasion av Ukraina fått en större prispåverkan på de globala energipriserna. Ett hot om strejk drog kraftigt upp kol- och naturgaspriserna i mitten av månaden, för att sedan sakta falla tillbaka i samband med att strejken avlystes i sista stund. Colombia är ett land som står för en stor del av de globala kolutbudet har upplevt tågblockader från arbetarna vilket stoppat leveranserna. I samband med att den regionen i Sydamerika går in i orkansäsong har det lagts på en riskpremie på priserna.

Oljepriset har överlag stigit på grund av förlängda produktionsminskningar från Saudiarabien och Ryssland.

Nasdaq säljer elbörsen

Efter många år av utmaningar med sjuknade likviditet på de finansiella kontrakten aviserade Nasdaq att de säljer sin clearingverksamhet gällande el till det tyska EEX. Köpet ska gå igenom under Q1-2024 och i samband med köpet aviserade EEX att de ska sluta med EPAD kontrakt och börja med Zonal kontrakt. För att handla ett fastpris i elområde 3 idag måste man först handla ett systemkontrakt sen därefter en EPAD. EEX vill försöka öka likviditeten genom att varje elområde ska ta bort systemkontraktet och ha ett kontrakt för elområde.

Ny stor kabelförbindelse i Norden

Från och med den 1 januari 2024 kommer det finnas en ny elkabel på 770 km mellan Danmark och Storbritannien. Förbindelsen är på 1,4 GW och kommer heta Viking Link

Ordlista

LNG – Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg.
Eltermin – ett fastpris på el över en viss tid.
Likviditet – hur mycket handel som sker.
Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris.
Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el
TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh.
GW = Giga Watt
kW vs kWh = effekt vs energi