Publicerad

Elmarknadsanalys juni-juli: Vädret blev som dag och natt.

Sommaren har hittills resulterat i rekordlåga priser på elmarknaden, och de negativa priserna verkar vara här för att stanna.

Elprisets stigning från maj till juni drevs till stor del av det högtrycksbetonade varma sommarvädret. Successivt stigande priser under månaden med bättre kontroll på vattnet, kärnkraftsrevision samt minskad vind har varit den stora skillnaden mellan juni och juli. I juli fick man istället se milt och blött väder, låg förbrukning, bättre tillgång på vatten och mycket solkraft som resulterade i rekordlåga elpriser i Sverige och Europa. I Nederländerna låg priset på -5 800 öre/kWh och i södra Sverige var elpriset under juli sju gånger högre under förra året.

Sol, vind och vatten

Solkraftens inverkan på elpriserna har aldrig varit större än denna sommar. Med låg efterfrågan på el i takt med semestrar, samt minskad förbrukning från industrin efter elpriserna under vintern så fick vi se väldigt låga priser när solen stod som högst.

Vindkraften, som producerar som mest när det är väderomslag, har producerat ca 140% mer än förväntat under juli. Däremot var juni inte alls en lika bra vindmånad i de två södra elområdena eftersom vinden försvinner med de varma temperaturerna. Den hydrologiska balansen började i samband med värmen försämras i juni enligt prognos men har fyllts på under juli.

Utmaningar inom kärnkraften

Återstarten av reaktorn Forsmark 2 har försenats tre gånger då reaktorn stoppats av säkerhetssystem utan att man riktigt vet varför. Reaktorns rotor kommer plockas ut och felsökas vilket medför ett längre stopp. Även Ringhals 3 och Oskarshamn 3 har haft utmaningar med återstarten efter revisionerna och båda har utsatt sin återstart, detta pga. en turbinventil samt ett pumpfel i reaktorerna.

Tillgång och efterfrågan

Att vinterpriserna under 2022-2023 fått både industri och hushåll att ändra sina vanor kan man se i förbrukningsstatistiken. Förbrukningen ligger en bra bit under 10 års snitt och man får titta många år bakåt för att se en så låg elförbrukning som vi hittills sett under 2023.

Priset på naturgas har sjunkit successivt i takt med att lagernivåerna på kontinenten fortsatt ligger på en bra nivå, samt att vindkraftsproduktionen i Europa generellt har legat på en hög nivå under sommarmånaderna.

Problem med kablar från Norge innebär lägre elpris

När stora elkablar byggs till länder med högre elpris så skickas elen dit, vilket bidrar till högre elpris i de områden som elen skickas ifrån. I Norge har man haft problem med en kabel till Nederländerna vilket har gjort att lika mycket el som från ett halvt kärnkraftverk stannat i Norden.

Ordlista

LNG – Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg.
Eltermin – ett fastpris på el över en viss tid.
Likviditet – hur mycket handel som sker.
Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris.
Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el.
TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh.
GW = Giga Watt.