Publicerad

Heta arbeten under sommaren

Trots torka och eldningsförbud i olika grader kan du se oss arbeta med till exempel lödning och svetsning. Hur kan det vara så?

En del av våra arbetsuppgifter med till exempel el och fibernätet innehåller svetsning och lödning. För att upprätthålla arbetet även under torra perioder genomgår alla som utför arbetsuppgifterna behörighetsutbildningen Heta arbeten. Utbildningen är framtagen av Brandskyddsföreningen och ger god kunskap inom bland annat förebyggande brandskydd, riskbedömning och släckning.

Verksamheter som har certifikat från utbildningen är undantagna från eventuella eldningsförbud. Med det sagt försöker vi så klart att planera arbetet på bästa sätt utifrån vad som behöver göras och vad som kan vänta tills andra förhållanden råder.