Mina sidor

Publicerad:

Så tar du hand om farligt avfall

Oavsett liten eller stor mängd är det viktigt att det farliga avfallet inte slängs i hushållsavfallet eller spolas ner i toaletten.

Nu under sommaren är det vanligt att vi passar på att rensa ur våra garage och där hittar vi inte sällan gamla burkar med färg, lösningsmedel och annat som räknas som farligt avfall. Men vad ska man egentligen göra av alla dessa burkar och flaskor och hur vet man om de räknas som farligt avfall eller inte?

Titta efter farosymbolen
Till farligt avfall hör allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. Idag är förpackningar med farligt avfall märkta med farosymboler (se längst ner i artikeln) som man kan titta efter, men tänk på att äldre produkter helt kan sakna farosymbol, så var försiktig när du hanterar burkar med innehåll som du är osäker på.

Vi hjälper dig på Fågelmyra återvinnignscentral
Ta med ditt farliga avfall till Fågelmyra återvinningscentral så hjälper vi dig där. Vi samlar även in farligt avfall på alla våra On Tour-stopp för att göra inlämningen mer tillgänglig.

Att tänka på när du lämnar farligt avfall:

  • Blanda inte olika produkter i en och samma behållare. Det kan skapa farliga reaktioner och försämrar möjligheten till återvinning.
  • Lämna ditt farliga avfall i behållare som inte läcker för att undvika risker för både dig själv och för vår personal.
  • Om du vet vad förpackningen innehåller får du gärna märka upp den. Är du osäker på innehållet så är det ingen fara, produkterna testas och klassas av kunnig personal när det kommer in till oss.

Exempel på farligt avfall

Ammoniak
Bladlusmedel
Bromsolja
Butangas
Deodorant ej tom
Diesel
Fotogen
Kvicksilvertermometer
Lacknafta
Lut
Maskindiskmedel


Ogräsmedel
Oljefilter
Putsmedel
Rakgel / raklödder / rakskum, i gasdriven metallflaska
Rengöringsmedel av alla slag
Roller, med färg
Soda
Toalettrengöringsmedel
Ympvax

Gamla och nya farosymboler

Farliga kemiska produkter är idag märkta med farosymboler och så kallade risk- och skyddsfraser. Dessa beskriver vilka faror som kan finnas med produkten och hur man skyddar hälsan och miljön. Symbolerna är vita med röd ram.

Men tänk på att gamla produkter helt kan sakna farosymbol, men ändå vara farligt avfall. Ta inga risker!

Gällande farosymboler

Gällande farosymboler

Farosymboler fram till 2009