Mina sidor

Publicerad:

Samarbetsavtalet signerades i Västra porten. Mats-Erik Olofsson, vd Borlänge Energi tillsammans Mia Eriksson, plats- och produktionschef SSAB Borlänge.

Ökat värmeutbyte med SSAB Borlänge

Ett nytt energisamarbete mellan Borlänge Energi och SSAB Borlänge ökar värmeutbytet och minskar den gemensamma miljöpåverkan.

Borlänge Energi och SSAB Borlänge och har samarbetat i många år. SSAB har levererat överskottsvärme till Borlänge Energis fjärrvärmenät och Borlänge Energi har levererat fjärrvärme både för att värma lokaler och förånga bland annat naturgas och syrgas som SSAB använder i sina processer.

I det nya samarbetsavtalet kommer SSABs värmenät att kopplas samman med Borlänge Energis fjärrvärmenät och på så sätt kan man nyttja resurserna på ett ännu effektivare sätt.

–  Genom att vi kopplar ihop våra värmenät till ett integrerat system kommer vi att kunna använda värmeenergi från den ena parten hos den andra och vice versa, vilket ger ekonomiska samordningsvinster, säger Jonas Sjans, affärsområdeschef Kraft och värme på Borlänge Energi.

Ett integrerat fjärrvärmenät ger även miljöfördelar eftersom befintliga produktionsanläggningar kan nyttjas mer effektivt och mängden överskottsenergi som kan tas tillvara ökar.

– För SSAB är det viktigt att vi har en samarbetspartner som har fossilfri värmeproduktion då vi ska ställa om vår verksamhet till fossilfritt, säger Mia Eriksson, plats- och produktionschef SSAB Borlänge.

I samarbetsavtalet ingår även att Borlänge Energi och SSAB tillsammans ska driva utvecklings- och förbättringsarbete för att ytterligare effektivisera och optimera industriintegreringen.