Publicerad

Justering av Borlängepriset den 1 augusti

Väder och vind, förbrukningsmönster och samhällsläget är några av de faktorer som påverkar elpriset på marknaden just nu.

Priserna på elmarknaden stiger och därför behöver vi justera Borlängepriset från 80 öre/kWh till 100 öre/kWh från och med den 1 augusti 2023.

Varför justeras Borlängepriset?

Priserna på elmarknaden påverkar i viss mån även Borlängepriset, det är anledningen till att Borlängepriset justeras upp eller ned. Priset på marknaden ser ut att bli högre framöver, vilket innebär att även Borlängepriset måste höjas.

Marknadspriset är beroende av många olika faktorer så som väder och vind, människors beteenden och av det som händer i samhället. Det som just nu påverkar marknadspriset är ökade priser på naturgas och att kärnkraften är under revision samt att vindkraftsproduktionen ofta levererar mindre under sommaren. Vi ser även att marknadspriset kommer öka när människor börjar arbetet och företag startar upp efter semestern.

Påverka din elräkning med Borlängepriset Aktiv

Med vårt nya avtal Borlängepriset Aktiv kan du själv påverka din elräkning. Avtalet passar dig som vill kunna sänka dina elkostnader genom att styra din elkonsumtion till tider då marknadspriset är lägre. Borlängepriset Aktiv är lämpligt för dig som vill ha en balans mellan ett elpris som följer den rörliga elmarknaden och ett stabilt elpris.

Läs mer om Borlängepriset Aktiv.