Mina sidor

Publicerad:

Nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme till konsument

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket arbetat fram ett förslag till revideringar av de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser. Parterna har enats om de allmänna avtalsvillkoren.

När börjar villkoren gälla?

De reviderade allmänna avtalsvillkoren gäller från och med den 1 september 2023.

Enligt Fjärrvärmelagen (2008:263) ska kunden få underrättelse om villkorsändringar senast två månader innan de ska börja gälla. Kunden ska samtidigt upplysas om skälet till att villkoren ändras och om deras rätt till att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet.

Varför nya villkor?

Den senaste större ändringen av de allmänna avtalsvillkoren gjordes 2015. Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras nu är de förändringar i fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) och den nya föreskriften från Energimarknadsinspektionen (EiFS 2022:3) som beslutades sommaren 2022. Dessa ändringar gjordes i sin tur för att implementera en rad bestämmelser i nya EU-direktiv (Energieffektiviseringsdirektivet respektive Förnybart direktivet). Det är också innehållet i nämnda föreskrift som till allra största delen ligger bakom ändrade skrivningar i villkoren. Därutöver har ett fåtal ytterligare ändringar gjorts, liksom några mindre språkliga justeringar.

Vad är nytt i villkoren?

Utöver några mindre språkliga justeringar så är de viktigaste förändringarna:

  • Bestämmelserna under avsnitt 5 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift, exempelvis att konsumenten ska få del av betydligt mer information i eller tillsammans med fakturan (se avsnitt 5.10 och 11.1).
  • En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.
  • I avsnitt 1.1 har ett förtydligande införts gällande konsumentens ställning (”Det är endast möjligt att avtala om villkor som är till fördel för konsumenten i jämförelse med dessa allmänna avtalsvillkor.”)
  • En mening i avsnitt 9.1 har strukits. Den gav exempel på vad som kan utgöra ”saklig grund” för uppsägning av en kund. Detta medför dock inte någon förändring i sak.

Du hittar de nya allmänna avtalsvillkoren här (pdf) Pdf, 776.8 kB.

Är du näringsidkare? Då hittar du de nya avtalsvillkoren och en sammanfattning av förändringarna här.

Frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på kundservice genom någon av våra kanaler till exempel chatten här på hemsidan eller e-post kund@borlange-energi.se om du har några frågor eller funderingar.