Publicerad

Det lönar sig att vara aktiv!

Så här mycket har våra kunder tjänat på vårt nya elavtal Borlängepriset Aktiv.

Från den 1 maj 2023 kunde du teckna vårt nya elavtal Borlängepriset Aktiv. Vi kan nu stolt berätta att de kunder som tecknade avtalet har minskat sina kostnader med 13 %!

Varför ska jag teckna Borlängepriset Aktiv?

Avtalet är till för de som vill ha ett stabilt grundpris men som också kan styra sin elförbrukning till tider när elpriset är lågt. Genom att styra förbrukningen har man chans att få en lägre elräkning men är man däremot inte aktiv finns det en risk att man istället får ett högre elpris, det gäller helt enkelt att vara just aktiv! Genom att styra förbrukningen minskar vi även belastningen på elnätet, vilket gynnar samhället i stort.

Borlänge Aktiv passar dig om:

  • Du kan välja att förbruka din el under tider när elpriset är lågt
  • Du som kan styra din värmepump, elbilsladdning eller andra saker som drar mycket el
  • Du har en elmätare som kan spara timvärden

Vill du också bli en aktiv kund? Läs mer och teckna Borlängepriset Aktiv här!