Mina sidor

Publicerad:

Vintern har flyttat in

Nu grönskar det i dalens famn och snötäckta vägar kan kännas långt bort. Hos oss fortsätter arbetet med vinterväghållning - inomhus.

Efter att ha sammanfattat vintern 2022/2023 planerar vi nu för kommande säsong.

Ekonomiskt sett var vinterväghållningen den här vinterperioden något dyrare än vintern innan. Utfallet för januari-april 2022 var ca 9,7 mkr, jämfört med samma period i år där summan blev 13,2 mkr. Fler plogningstillfällen till följd av växlande väder, tillsammans med allmänna kostnadsökningar har påverkat siffrorna.

Tittar vi på inkomna felanmälningar ligger dessa, till antal sett, på ungefär samma nivå som tidigare år. Vid genomlysning ser vi att tre bostadsområden sticker ut lite extra. Det är Kvarnsveden, Skräddarbacken och Romme. Till nästa säsong kommer vi att arbeta mer proaktivt med rivning av is i dessa områden.

En annan förbättringspunkt som tar med oss för egen del, och delar med våra entreprenörer, är vikten av att redan i starten på säsongen trycka ut snön ända till snökäpparna/vägkanten. Fler punkter finns som vi analyserar och hanterar. Tack för att ni felanmäler!

I september har vi uppstartsmöte för våra entreprenörer. Både före och efter det jobbar vi på med bland annat schemaförbättringar, kompetensutveckling och informationsinsatser.