Mina sidor

Publicerad:

Sponsorträff med Maxar Kraften

På årets sponsorträff fokuserade vi på social hållbarhet och temat "Snacka Psykisk Ohälsa".

Under torsdagskvällen den 4 maj fylldes Ljusgården på Dalarna Science Park med över 100 representanter från de 75 föreningar som blivit beviljade sponsring genom Maxar Kraften.

Maxar Kraften är vårt sponsringsprogram där vi varje år beviljar sponsring till föreningar i Borlänge verksamma inom idrott, kultur och samhälle. Målet med vårt sponsorskap är att hjälpa föreningarna i arbetet inom ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Varje år förmedlar vi budskapet genom olika teman som ska bidra till ökad kunskap och förändrade beteenden, i år var det fokus på social hållbarhet med temat ”Snacka psykisk ohälsa”. Syftet med träffen var därför att föreningarna skulle ta del av temat och för att skriva avtal.

Utöver Borlänge Energi fanns även Region Dalarna på plats för att föreläsa om psykisk hälsa och förmedla verktyg för hur föreningslivet kan vara till stöd för någon som lider av psykisk ohälsa. Även Jenny Hedlund som arbetar som coach deltog och berättade hur hon kan vara med och stötta föreningarna i arbetet kring social hållbarhet.

- Överlag en väldigt lyckad träff, den kunskap som föreningarna får med sig från kvällen är allt viktigare än att föreningarna exponerar vårt varumärke. Maxa kraften stödjer vår vision ”Hållbarhet i varje tanke och handling” vilket är ett av våra största mål med sponsorprogrammet, förklarar Anna Elfqvist, enhetschef kommunikation på Borlänge Energi.