Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys april: Kylan fortsatte och vårfloden får vänta

En kall månad med förbättrad hydrologisk balans och bra produktion av sol-och vindkraft men också kärnkraft från Finland.

Kylan fortsatte in i april och den förväntade vårfloden till de nordiska
vattenmagasinen blev försenad. Den hydrologiska balansen har trots
detta förbättrats och ligger nu för första gången sen 2020 på ett
överskott. Vindkraften har haft en bra månad och levererat det som
var förväntat men den stora nyheten den gångna månaden är att
Finlands kärnkraftsreaktor Olkilouto 3 på 1 600 MW påbörjade
regelbunden elproduktion. Elpriserna gick sammantaget ner från
föregående månad och landade på ca 70 öre/kWh.

2 timmar efter att Tyskland stängt sin sista reaktor, Isar 2, för gott togs Finlands Olkilouto 3 i reguljär drift. Bygget påbörjade 2005 och
skulle vara i drift 2009, men kom alltså igång nu i april. Reaktorn, som nu är Europas största, förväntas stå för ca 14% av hela Finlands elbehov och
tillsammans med de andra 2 reaktorerna täcker Olkilouto ca 30 % av Finlands elbehov. Kärnkraften i Norden har levererat enligt förväntat inför att de årliga underhållen som påbörjats i slutet av månaden med Oskarshamn 3 och Olkilouto 2 först ut.

Redan under månaden som varit ser vi hur solelproduktionen får genomslag på priserna vissa timmar. Speciellt när det är sol i Sverige och i Tyskland samtidigt så importerar vi inte bara deras el utan även deras priser, som allt oftare visar sig vara negativa.

Naturgaslagren i Europa ligger fortfarande på en hög nivå för säsongen.
Priserna har sjunkit drastiskt från hösten och vinterns toppar och ligger nu
på 21 månaders lägsta. Kolpriset har rört sig sidledes medan oljepriserna
började månaden lite högt men har sedan sakta rört sig neråt.

Kortslutning skapade stora problem på elmarknaden

Under slutet av månaden så låg en kortslutning i en nätstation bakom ett elavbrott som orsakade att elproduktionen från reaktorerna Forsmark 1 och 2 samt Värtaverken på totalt 2 265 MW försvann med kort varsel. Elnätsfrekvensen, som alltid ska ligga på 50 hertz, tappade så snabbt energi att den sjönk till 49,3 hertz, vilket är väldigt länge.

EPAD-auktioner

När man köper ett framtida finansiellt elkontrakt i Sverige så köper man ett Systempris kontrakt, sen om man vill att leveransen ska ske i ett specifikt elområde behöver man också köpa ett EPAD (Electricity Price Area Differentials). För ett par månader sen så började Svenska kraftnät att auktionera ut EPAD’s då likviditeten var nästan obefintlig i vissa elområden. Detta har lett till att marknadsaktörer inte kan prissäkra bort risker som man gjort traditionell. Nu kan vi se att utfallet från dessa auktioner har varit väldigt framgångsrika och vi har inte bara fått mer likviditet till marknaden utan att vi även har fått mindre prisskillnader inom landet. I tillägg ska bankgarantier snart godkännas som säkerhet för handel vilket förhoppningsvis kommer leda till än mer likviditet till marknaden.

Elstöd

Andra omgången av elstödet till hushåll kommer betalas ut av Försäkringskassan senast den 9 juni och gäller för hushållsförbrukningen under november och december ifjol. Denna gång kommer stödet inkludera konsumenter i hela Sverige då elpriset var högt i alla elområden under denna period.

Ordlista

LNG –Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg.
Eltermin – ett fastpris på el över en viss tid. Likviditet – hur mycket handel som sker.
Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris.
Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el.
TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh.
GW = Giga Watt.