Publicerad

Nu påbörjas bygget!

Tidigare aviserade vi om att Borlänge Energi investerar i ett storskaligt batteri - nu tas de första spadtagen!

Batteriet på 10 MW planeras vara i drift under hösten 2023, och nu har de första spadtagen tagits. Platsen är på området kring kraftvärmeverket Bäckelund, mitt emot Borlänge Energis huvudkontor, och går att skymta från riksväg 50.

Här står Joel Norstedt, elhandelsansvarig på Borlänge Energi, och visar platsen där batteriet kommer att stå. Joel berättar att helheten består av flera komponenter men att själva batteriet kommer stå i form av ett L.

I skissen nedan ser man den planerade placeringen av de olika komponeneterna.

1.Batteriställ med 14 st. rack 2.Växelriktare 3.Transformator 4.Transformatorbyggnad 5.Elskåp 6.Befintlig ställverksbyggnad

Vill du veta mer om batteriet? Läs mer här. Länk till annan webbplats.