Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys mars: Kallt, men inte lika dyrt som befarat

Mars blev en kall månad med mycket vindkraft och längre priser än förväntat.

Under månaden har vi gått från vinter- till sommartid och nu när mars månad är slut kan vi konstatera att vintern inte blev så illa som befarat på elmarknaden. En mild och blåsig vinter tillsammans med en kraftig konsumtionsminskning gjorde att även mars elpris hamnade under vad vi tidigare förväntat på ca 85 öre/kWh, ca 50 öre/kWh lägre än mars förra året.

Trots att mars blev kallare än februari så har vindkraften fortsatt leverera med en produktion på ca 120 % av det som förväntats. Vårfloden som vanligtvis startar under mitten av mars är något försenad på grund av kylan och väntas bli mer intensiv i maj. Den hydrologiska balansen ligger trots det stabilt på ca minus 7 TWh.

Ringhals 4 har haft det motigt med en ytterligare försening och en senarelagd produktionsstart till den 1 april. April är också den månaden som de årliga kärnkraftsrevisionerna börjar, där Oskarshamn 3 och Olkilouto 2 är först ut.

Europa

Behovet av uppvärmning i Europa går mot sitt slut för säsongen och med välfyllda gaslager börjar blickarna gå mot nästkommande vinter istället. De tidigare stora volymerna med rysk naturgas måste ersättas.

I alperna har dock den hydrologiska balansen kraftigt minskat under februari och mars där det ligger långt under normalen. Detta har bidragit till att prisnivån nere på kontinenten hållits uppe på en hög nivå.

Under månaden har förbrukningsminskningen som vi tidigare sett i hela i Europa varit betydligt mer modest än tidigare.

Slopad reduktion av nätavgifter för mikroproducenter

Nya elnätsregler har kommit från Energimarknadsinspektionen då nuvarande regelverk inte är förenligt med EU regelverk.

Ei:s bedömning är att alla som äger en produktionsanläggning, 130 000 st i Sverige, ska betala den faktiska kostnaden som de orsakar elnätet då det inte anses rättvist att kostnaden skjuts över på hela kollektivet. Dock ska denna ändringen endast ske om man har två säkringar, en för konsumtion och en för produktion där produktionen är större.

Har man då till exempel 20A säkring för sin konsumtion och 25A för sin produktion så kommer man få betala en inmatningstariff.

Ordlista

LNG –Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg
Eltermin – ett fastpris på el över en viss tid Likviditet – hur mycket handel som sker
Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris
Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el.
TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh
GW = Giga Watt