Mina sidor

Publicerad:

Har du en laddbox från Easee?

Den laddbox vi installerat hos flertalet kunder från märket Easee har fått säljstopp. Tillverkaren är ålagd att åtgärda bristerna.

Anledningen till försäljningsförbudet som gäller för modellerna Easee Home och Easee Charge är att det inte finns en jordfelsbrytarlösning och ett DC-skydd som uppfyller kraven i de standarder som utrustningen är deklarerad för.

Beslutet om säljstopp innebär att tillverkaren är skyldig att åtgärda brister på redan installerade laddboxar. Vi inväntar information från Easee om hur det ska göras.

Kan man fortsätta använda laddaren?

Elsäkerhetsverket skriver: Det enkla svaret är ja, men att du gör det med viss vaksamhet fram tills att produkten åtgärdats. Innebörden av beslutet är att Easee ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att laddboxarna blir säkra att använda.

Elsäkerhetsverkets granskning har inte visat att bristerna leder till omedelbar personskada eller sakskada, på ett sådant sätt att ett försäljningsförbud med återkallelse från konsument är motiverat.

För mer information hänvisar vi till Elsäkerhetsverket som är utfärdare av försäljningsförbudet.

Elsäkerhetsverket: Laddbox får försäljningsförbud Länk till annan webbplats.