Mina sidor

Publicerad:

Dialogmöte med ledning och chefer - kom och prata med oss eventet

Den 6 mars bjöd vi in allmänheten till dialog med Borlänge Energis ledning. På plats fanns styrelseordförande Lena Lagestam som modererade mötet, vd Mats-Erik Olofsson samt chefer för alla affärsområden.

Under mötet fördes samtal om en rad olika ämnen där vinterväglag och snöröjning, fjärrvärme samt elpris var de ämnen som engagerade flest. Vintersäsongen har varit särskilt utmanande med många och stora temperaturväxlingar vilket gett isbildning på vägar och gångbanor. Ansvarig chef för statsmiljö, Miitri Voutilainen, uppmanade alla som är missnöjda med snöröjningen att felanmäla detta, oavsett om det gäller isbildning, avsaknad av plogning eller vägar som behöver sandas. Det bästa och enklaste sättet att felanmäla är att använda vår app Borlänge Energi.

En annan fråga som avhandlades var Borlängepriset och elmarknaden. Marknadschef Mikael Ringi lyfte att trots att vi sannolikt kommer se en större prisvariation än tidigare är Borlängepriset ett stabilt val jämfört med andra mer traditionella prismodeller. Även om rörligt pris i vissa fall ligger lägre än Borlängepriset kräver det också ett större engagemang hos kunden. Borlängepriset är till för de individer som vill ha trygghet och stabilitet över tid.

Andra frågor som avhandlades under mötet var bland annat fiberavgifter, budget för snöröjning, inköp av Panna 8 i Kvarnsveden, solceller samt källsortering.

För oss på Borlänge Energi är det av yttersta vikt att i största möjliga mån bemöta och besvara de frågor som finns hos våra kunder. Därför kommer vi dela med oss av de huvudsakliga frågeställningar som diskuterades så att även du som inte var med på plats kan ta del av både frågor och svar. Publicering av dessa kommer inom kort på webben.