Publicerad

grön bänk på Hagavägen i Borlänge

Arbetet på Hagavägen i Borlänge belönas med pris

Utvecklingsprojektet Hagavägen har varit ett viktigt arbete i att göra Borlänge till en mer attraktiv stad samt att skapa hållbara och trygga lösningar för alla som vistas längs med vägen. Nu har arbetet belönats med Wasabryggeriets pris i kategorin "ny fröjd", då arbetet gett ett stort mervärde till kommunen, invånare samt besökare i Borlänge.

Sedan 2014 har Wasabryggeriets Vänner delat ut kulturpriset ”Vi ser till det yttre” som uppmärksammar byggnader, platser, skulpturer och annat som gör Borlänge till en mer intressant, spännande och vacker stad. Priset delas ut i tre kategorier och i år går priset i kategorin ”ny fröjd” till Borlänge energi och arbetet med ”Nya Hagavägen – en trevligare gata i stan”.

Projektet, som ägs av Borlänge kommun med Borlänge Energi som huvudentreprenör, har genomförts i 4 etapper och arbetet stod klart 2021. Projektets mål har varit att Hagavägen, som är en paradgata genom Hagalund, byggs om så att det skapas en samhörighet med Borlänge centrum. Utvecklingsprojektet har varit ett viktigt arbete i att göra Borlänge till en mer attraktiv stad men effekterna handlar inte bara om att skapa en mer trivsam plats att visats på. Det har även varit viktigt att skapa en säker och bra miljö för oskyddade trafikanter längs med Hagavägen samt på hållbara och drifteffektiva lösningar.

Motivering till utmärkelsen är att projektet underlättat för fotgängare och cyklister, skapat gröna rum längs med vägen och även utökat antalet sittplatser och därmed möjligheter för människor att mötas. Helt enkelt en trevligare stadsgata där det finns möjlighet att ses och samtala.

Alla som bor i Borlänge har haft möjlighet att nominera kandidater till de priser som delas ut och vi på Borlänge energi är givetvis otroligt stolta över utmärkelsen.