Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys januari: Dyrt, men inte så dyrt som befarat

Marknadspriset för januari blev betydligt lägre än december tack vare milda temperaturer och god produktion av vindkraft.

Elpriset i januari blev betydligt lägre än i december då vi fick se milda temperaturer, förbättrad hydrologisk balans samt god produktion av vindkraft. Detta tillsammans med sjunkande elpriser på kontinenten tack vare lägre pris på naturgas och kol så landade elpriset i vårt elområde på ca 100 öre/kWh, vilket ändå är det näst högsta januaripriset någonsin.

Nederbörden var påtagligt större än vad vi brukar se i Norden under januari med ett utfall på cirka 4 TWh mer än normalt. Den hydrologiska balansen är dock fortfarande negativ och var i slutet av månaden på cirka minus 8 TWh.

Vindkraften

Vindkraften hade en väldigt bra månad och levererade cirka 800 GWh mer än förväntat, vilket var cirka 126% över den förväntade produktionen. Det blir allt mer tydligt att vindkraften blir mer prisstyrande för elpriset i Norden. De dagar vi har mycket vind ser vi låga elpriser och de dagar med lite vind ser vi ganska omgående en prissättning likt Tyskland. I Tyskland sätts elpriset mot kostnaden för att producera kraft med naturgas som regel vilket i dagsläget ligger på strax över 150 öre/kWh.

Kärnkraften

På kärnkraftssidan så blev uppstarten av Ringhals 4 uppskjuten tre veckor till den 19 mars efter att nya reparationsprocessen tagit lägre tid än förväntat. Olkiluoto 3 som dragits med otaliga förseningar meddelade ytterligare en försening, denna gång till den 15 mars. Kraftverkets alla matarpumpar till kylsystemet ska bytas ut då man upptäckt sprickor i de man använt.

Energipriserna i kontinenten rörde sig neråt under januari mycket tack vare att naturgaspriserna gått ner samt att den minskade efterfrågan har varit påtagliga. Naturgasen från Ryssland har minskat från föregående månad från både pipelinen i Turkiet och Ukraina.

Bilden visar hur förbrukningen varit under de 5 senaste åren i blått, 2022 i rött och 2023 i grönt.

Mothandel

Svenska kraftnät har under vintern påbörjat något som heter mothandel med kraftvärmeverk i Malmö, Linköping och Göteborg för att med hjälp av omdirigering av kraft öka överföringskapaciteten mellan våra elområden. Detta gör man för att prisdifferensen mellan områdena ska minska och att den billiga kraften i norr ska nå fler i landet. I praktiken så handlar Svenska kraftnät i motsatt riktning mot hur elen transporteras och omdirigerar den. Med detta minskar flaskhalspunkterna och elnätet kan överföra mer kraft.

Ordlista

LNG –Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg
Eltermin – ett fastpris på el över en viss tid
Likviditet – hur mycket handel som sker
Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris
Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el.
TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh
GW = Giga Watt