Mina sidor

Publicerad:

5 tips till sänkt energiförbrukning för företag

Energirondering, nattvandring och översyn är några av de åtgärder som företag kan göra för att minska sin energiförbrukning. En sänkt energiförbrukning bidrar inte bara till lägre kostnader utan hjälper även samhället i stort.

På grund av det läge som råder i världen är vi uppmanade att ändra vårt beteende och förbrukningsmönster för att spara energi. Många har tagit till åtgärder så som att tvätta på natten och ta kortare duschar. Även företag kan hjälpa till och göra skillnad genom att driftoptimera eller ändra rutiner och beteenden för att sänka energiförbrukningen. På vår sida 5 tips till sänkt energiförbrukning för företag tipsar vi om några åtgärder företag kan göra för att minska sin energiförbrukning. På så sätt kan företag minska sina kostnader och samtidigt göra en samhällsinsats.

Källor:
Energimyndigheten