Mina sidor

Publicerad:

Tillsammans tar vi ansvar för plasten

Att slänga plast i restavfallet istället för samla in den för återvinning kan bidra till ökade koldioxidhalter och högre kostnader.

Under mitten av januari publicerade SVT en artikel om plaståtervinning som fokuserar på den låga återvinningsgraden av förpackningsplast men även plast som inte är förpackningar. Idag är det endast cirka 10 % av plasten som materialåtervinns och det är många som läst och reagerat på artikeln. Därför vill vi på Borlänge Energi tydliggöra varför det idag ser ut som det gör när det kommer till plaståtervinning.

Därför ska plasten inte slängas i restavfallet

Både konsumtion och produktion av plast ökar ständigt. Detta genererar i sin tur stora mängder plast som, när den gjort sitt jobb, behöver tas omhand på ett korrekt sätt. Och det är just mängden av olika plasttyper som orsakar problem vid materialåtervinning. Plasterna består av olika ämnen och tillsatser, något som beror på vad just den specifika plastprodukten behöver för att fungera. Alla återvinningsanläggningar kan inte ta emot alla sorters plast även om de svenska återvinningsanläggningarna för plast är under ständig teknisk utveckling för att kunna möta den ökade efterfrågan. En annan utmaning gällande plaståtervinning handlar om att det behöver finnas en efterfrågan på den återvunna plasten vid produktion av nya produkter. Finns ingen efterfrågan används inte den återvunna plasten i nästa led och incitament för plaståtervinning minskar.

I Borlänge kommun finns det 25 stycken återvinningsstationer utplacerade. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sortera våra plastförpackningar så att de kan skickas till materialåtervinning istället för att hamna i restavfallet. När plasten hamnar i restavfall skickas det istället till förbränning där plasten ger upphov till utsläpp av växthusgaser och förbränningen har även en ekonomisk påverkan. Kostnaden för att elda avfall har ökat avsevärt under det senaste året och ligger idag på 1300 kronor per ton. De förpackningar som lämnas in till återvinning ger istället en intäkt på 500 kronor per ton.

Nya mål för 2023

När det gäller plast som inte är förpackningar finns det i Borlänge ännu ingen separat insamling. Detta är dock något vi ser över och kommer arbeta med under 2023. Även den tekniska utvecklingen går framåt och under 2023 kommer Svensk Plaståtervinnings nya anläggning invigas. Detta kommer göra det möjligt att återvinna tre gånger så många plastsorter som idag.

Läs mer om hur du sorterar rätt på vår sida för Sortera mera Länk till annan webbplats.