Publicerad

Grattis Borlängehus 13 - Årets mest hållbara bostadsrättsförening

Borlängehus 13 är föredömliga på avfallshantering och föreningens hållbarhetsarbete har dessutom gett dem extra klirr i kassan!

Förutom äran och titeln ”årets mest hållbara bostadsrättförening” fick bostadsrättsföreningen Borlängehus 13 även ett pris på 10 000 kr som delades ut av Riksbyggen. Det som började med en förbättring av avfallshantering har med tiden utvecklats och inkluderar numera även åtgärder inom social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt hållbart resande.

Resultatet kom som en chock!

Bakom vinsten ligger ett långsiktigt arbete med hållbarhet som 2019 inleddes med en plockanalys av föreningens restavfall. Syftet var att förhindra en prishöjning på grund av avfallshantering men resultatet av analysen kom som en chock! Trots att föreningen tillhandahöll alla kärl som behövdes hamnade ändå massor av plast och papper i restavfallet. När föreningen fick veta att de inte bara kunde undvika en prishöjning utan även spara pengar genom att sortera rätt, tändes en låga.

Trots att hållbarhetsarbetet i föreningen från början styrdes av en önskan om att spara pengar, blev den sociala aspekten snabbt den viktigaste. Sopsorteringen satte grunden till vårt hållbarhetsarbete, men det viktigaste är ändå att människor trivs i vår förening, berättar Bernt Sjödin ordförande i Borlängehus 13.

Halverad elförbrukning och återbruk

Ett viktigt arbete för att nå målet var att få ut informationen till alla i föreningen. Efter föreläsningen, som genomfördes tillsammans med Borlänge Energi, halverades restavfallet och kostnaden förändrades därmed radikalt.

Hållbarhetsarbetet har fortsatt på föreningens eget initiativ. Bland annat tillhandahåller Borlängehus 13 numera en insamling av trasiga och hela kläder samt en hylla för begagnat, som en egen second hand där allt är gratis. Föreningen har även installerat en laddare för elcyklar i cykelförrådet, nästintill halverat sin elförbrukning och dessutom har innegården fått en plantering med växter som blommar hela säsongen. Föreningen var även tidiga med att förse boende med möjlighet till elbilsladdning genom att installera en laddbox från Borlänge Energi.

Borlängehus 13 har i och med vinsten av årets mest hållbara bostadrättsförning visat hur det är möjligt att arbeta med hållbarhet i många olika aspekter, både för miljön och människors bästa.

Läs mer och ta reda på hur din förening kan minska era kostnader samt arbeta med hållbarhet i alla led.