Mina sidor

Publicerad:

Snart olagligt för företag att slänga förpackat avfall i restavfallet

Från och med utgången av år 2023 måste avfallsinnehavare se till att förpackningar skiljs från sitt innehåll innan det slängs, eller säkerställa att det görs senare. Det kommer att ge livsmedelshandeln en del att göra.

Ändringar i avfallsförordningen innebär att alla avfallsinnehavare måste öppna eventuella förpackningar och lämna förpackningen till förpackningsinsamling. Om innehållet är livsmedel ska det läggas bland matavfallet. Alternativet är att se till att det sker i senare led. Enligt Avfall Sverige innebär den nya bestämmelsen tydligt att förpackat livsmedel inte får läggas i restavfallet.

– Idag slänger verksamheter ofta förpackat livsmedel som restavfall, vilket omöjliggör materialåtervinning av såväl förpackning som innehåll. Att lämna förpackat livsmedelsavfall till biogasproduktion ger en ökad risk att delar av förpackningen, exempelvis plastbitar, hamnar i biogödseln, eftersom mekanisk förbehandling har sina begränsningar. Därtill kan inte alla förpackningsslag hanteras i förbehandlingsanläggningarna. Så vi välkomnar detta beslut, som ett steg på vägen, säger Caroline Steinwig, rådgivare på Avfall Sverige.