Mina sidor

Publicerad:

Kom och prata med oss - frågor och svar

I slutet av november fanns vi ute för att svara på era frågor. Nu har vi sammanställt frågor och svar som vi fick under evenemanget!

Under fredagen och lördagen den 25 och 26 november hittade ni oss på Norra Backa och Kupolen för att prata med er. Syftet var att svara på era frågor om energibesparing, priser och vikten av att spara el. Helgen bestod av härliga möten, diskussioner och frågor både om energibesparing men även övriga frågor som även dessa välkomnades.

Nedan följer en sammanfattning av frågor och svar som vi fick till oss under helgen.

Varför är min elräkning högre än min kompis fast jag bor mindre och vi har samma avtal?

När det kommer till energiförbrukning så är det oftast många bäckar små som gäller. Att släcka efter sig, stänga av och dra ur saker som inte används är några tips på vad man kan göra för att minska sin förbrukning. Till exempel kan datorer i standby-läge vara en orsak för en högre faktura. En annan bidragande faktor kan vara äldre vitvaror och apparater som oftast drar mer än nyare. Läs även gärna våra energispartips.

Spelar det någon roll när på dygnet jag använder elen om jag har Borlängepriset?

Ja, på lång sikt men inte på kort sikt. Har du Borlängepriset så påverkas inte din nästa faktura av vilka tider på dygnet som du nyttjar elen. Dock så kommer kostnaderna för Borlängepriset minska över tid och vi kommer därför kunna erbjuda ett lägre Borlängepris på längre sikt om alla använder sin el på mindre belastade timmar, exempelvis under natten.

Varför ska jag spara el?

Att spara el är inte bara viktigt för din egen faktura utan även för samhället i stort för att balansera vårt elnät så att vi alla får den elförsörjning vi behöver. Här räknas varje kilowattimme, ingen kan göra allt men alla kan göra något. Läs även gärna våra energispartips.

Kan man sälja el till Borlänge Energi?

Du som har solceller på ditt hus och därför är mikroproducent kan sälja din överskottsel till oss på Borlänge Energi. Där kan man välja att sälja till ett rörligt avtal eller ett fast, vi rekommenderar just nu det rörliga avtalet. Vi har även en tjänst som heter solbanken, om du är intresserad kan du läsa mer om våra tjänster och avtal.

Varför ska man köra elbil om det är brist på el?

Omställningen från fossila drivmedel till el är idag ett faktum och vi på Borlänge Energi stödjer omställningen så att våra transporter blir mer hållbara. Dock uppmuntrar vi dig att ladda din bil på tider där elnätet är mindre belastat, till exempel på natten.

Varför har vi inte fler återvinningscentraler?

Vi förstår att det ibland kan vara svårt att ta sig till Fågelmyra för att lämna grovavfall. Tillsammans med kommunen tittar vi nu därför på en mer central plats för en återvinningscentral, dock är inget beslutat ännu. Vi har som komplement till en fast återvinningscentral lanserat Fågelmyra on tour där vi per år stannar på ca 36 olika ställen i kommunen.

Varför har vi inte mer hushållsnära sortering?

Idag har vi redan krav på utsortering på mycket inom avfallsområdet. Men det kommer ytterligare krav kommande år. Redan 1 januari 2023 finns det krav på att sortera byggavfall i olika fraktioner, grovplast och planglas är två nyheter. Från och med 1 januari 2024 till och med 31 december 2026 ska förpackningar som idag sorteras vid en återvinningsstation hämtas bostadsnära. Lagstiftningen är inte helt klar, men Borlänge kommer införa fastighetsnära insamling så fort det går. Från och med 1 januari 2024 kommer det också finnas krav på att sortera förpackningar av porslin, trä och kork. Från och med 2025 diskuteras också producentansvar av textiler.

Varför sitter givaren för fjärrvärmen utomhus och inte inomhus?

Givaren känner av utomhustemperaturen för att anpassa innetemperaturen därefter. Om det blir kallare ute så känner givaren av det och ser till att den önskade innetemperaturen hålls.