Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys november:
Stora prisskillnader under november månad

Förändrad väderbild och kärnkraftsproblem gjorde november till en månad med stora prisskillnader.

Det milda vädret från oktober fortsatte in i början av november med en ovanligt varm väderbild som resulterade i bra vindkraftsproduktion samt ökade tillrinningar i vattenmagasinen. Detta skapade initialt väldigt låga priser under månaden och vi såg till och med negativa priser under andra helgen. Sedan vände det mesta, vädret blev kallare, vindkraften producerade mindre och kärnkraftsproblem. Detta fick priserna att rusa och november blev en månad där vi fick både negativa elpriser och elpriser på runt 7kr/kWh.

Väder och vind

Vattennivåerna i Norden ser lite bättre ut men med kylan så kommer nederbörden som snö istället för vatten. Den hydrologiska balansen ligger med ett underskott på ca 6 TWh. Vindkraftsproduktionen hamnade på ca
90 % av förväntad produktion, där månaden initialt levererade väldigt bra och därefter i takt med att kylan dragit in levererat mindre och mindre. Temperaturen under månaden hamnade dock en bra bit över normalen i november. Förbrukningsminskningarna fortsätter och vi kan fortfarande se en minskning på ca 10 % över hela Europa, där Sverige är långt ifrån bäst i klassen.

Kärnkraften…

…har haft problem under månaden, både i Norden och i Europa.
I Frankrike var 26 av 56 reaktorer ur drift då underhållet varit eftersatt efter pandemin och sprickor på flertalet av anläggningarna har försenats rejält. Även strejker i Frankrike har bidragit till att underhållsperioden förlängts. I Sverige är har Ringhals 4 reaktorn förlängt sitt stopp till 1 februari och Oskarshamn 3 med sina 1 400 MW meddelade att man kommer bli tvungen att åtgärda ett mindre fel på generatorn under 9 dygn i mitten av december. Finland har också aviserat ytterligare en försening av Olkilouto 3, denna gång till 22 januari.

Kol, olja och gas

Prisuppgången på naturgas som varit den stora faktorn för elprisuppgången steg under månaden och flödena från Ryssland levererades enligt förväntan fram till att kylan kom under de sista dagarna i månaden. Då minskade flödena med 10 %. Naturgaslagren har varit väldigt fulla, med som mest 98 % fyllnadsgrad, så fulla att det till och med har funnits fartyg med LNG leveranser som inte kunnat leverera och fått vänta i hamnarna. Med kylan har dock lagernivåerna börjat minska men med en så pass god fyllnadsgrad så förväntas det inte bli någon brist denna vinter.

Kolet har haft sina utmaningar med stora utbudsstörningar där Colombia haft järnvägsblockader och Sydafrika haft en stor hamnstrejk. Kolet har fortfarande en stor prispåverkan på elpriset och kolanvändningen ökar fortfarande globalt.

Under månaden har även G7-länderna enats om att införa ett pristak på olja för att minska intäkterna från den ryska oljeexporten. Dock så har Ryssland kontrat med att man inte kommer sälja till något land som inför ett pristak vilket gjort att Kina och Indien inte än klargjort hur de tänker agera.

Elprisstöd och intäktstak för producenter

Regeringen har meddelat om att elprisstödet kommer betalas ut till hushållen i februari 2023. Försäkringskassan är de som håller i utbetalningarna och ingen ansökan ska behöva göras. Regeringen meddelade att intäktstaket för elproduktionen som EU beslutat om på 180 €/MWh kommer tidigast att införas i mars 2023. Anledningen till detta är att kompletterande lagstiftning kommer behöva att antas av riksdagen. Med detta kommer Sverige därför inte uppfylla den nyantagna EU-förordningen där inkomster från elproduktionen skulle begränsas från 1 december.

Ute i världen meddelades att fler elkablar kommer byggas

Mellan Irland och Frankrike så kommer en 700 MW och 60 mil lång elkabel att byggas, detta förväntas vara klart år 2026. Även större projekt är på gång, till exempel solkraft som skickas från Marocko till Storbritannien förbereds, där elkabeln är 3 800 km lång.

Ordlista

LNG –Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg
Eltermin – Ett fastpris på el över en viss tid
Likviditet – hur mycket handel som sker
Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris
Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el.
TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh