Publicerad

Hand som lägger ner i en burk i ett pantrör

Papperskorgar får sällskap av pantrör för ökad återvinning

Att sortera rätt ska vara enkelt. Pantrören som nu placerats ut på flera platser i Borlänge ska underlätta och uppmuntra till återvinning.

Samhällsbyggnadsnämnden har genom arbetsutskottet beslutat att gå vidare med ett medborgarförslag om att pantrör ska placeras i direkt närhet till papperskorgar. Syftet med förslaget är att uppmuntra och underlätta så att pant som annars slängs i restavfallet istället separeras.

Under fredagen den 18 november placerade Borlänge Energi ut 12 stycken pantrör, detta kommer sedan utvärderas och om resultatet är positivt kommer fler rör placeras ut. Tanken är att underlätta både för den som sorterar sitt skräp men även för de borlängebor som plockar pant.

- Att människor plockar panten är något vi ej kommer ifrån. Det viktiga är att våra flaskor och burkar blir pantade, oavsett vem som gör det. Säger Samelina Fröyen, Stadsmiljöplanerare hos Borlänge Energi.

Pantrören ses som ett steg framåt för Borlänges hållbarhetsarbete och ett bra sätt för att vi tillsammans enkelt kan återvinna och sortera vårt avfall rätt!

Pantrören som placerats ut finns på följande platser: Romme centrum, Åselby centrum, Kvarnsveden centrum, Liljeqvistska parken, Hagavägen, Jussi Björlings Torg, Sveagatan, Sveatorget, Soltorgsparken och Paradisparken. Se kartan nedan för en mer exakt placering.