Publicerad

Borlänge Energi förvärvar panna 8 av Stora Enso

Panna 8 på Stora Ensos område i Kvarnsveden har under många år försett Borlängeborna med stora mängder fjärrvärme. När Stora Enso aviserade nedläggning av pappersbruket startade förhandlingar mellan Borlänge Energi och Stora Enso i syfte att Borlänge Energi skulle förvärva pannan för att säkerställa fortsatt drift och leverans av fjärrvärme.

Förhandlingarna är klara och parterna har kommit till överenskommelse. Borlänge Energi förvärvar pannan med tillhörande markområde och fastighet för totalt 313,5 miljoner kronor. Detta under förutsättning att Kommunstyrelsen och därefter Kommunfullmäktige godkänner avtalet.

- Det är en mycket viktig affär för oss, säger Mats-Erik Olofsson, VD för Borlänge Energi. Det här säkerställer att vi kan fortsätta att leverera klimatvänlig och prisvärd fjärrvärme de kommande åren.

- När vi fick veta att Stora Enso skulle avveckla verksamheten i Kvarnsveden gjorde vi ett antal scenarier för att analysera situationen, säger styrelseordförande Lena Lagestam. Av de alternativ vi hade i det arbetet, så var det här det som var det absolut bästa. Vi är verkligen glada över att idag kunna presentera ett väl genomarbetat och mycket bra förslag för Kommunstyrelsen, fortsätter hon.

Priset för pannan blir 313,5 miljoner kronor. Att jämföra med att bygga en helt ny panna som skulle kosta mellan 1 och 1,5 miljarder kronor. Ett nytt pannbygge skulle också ta flera år att genomföra vilket skulle innebära många nackdelar med tillfälliga och dyra lösningar under tiden.
- Vi är mycket nöjda med att kunna genomföra en affär som är positiv för alla inblandade parter säger Lena Lagestam.

- Tidigare har vi haft en av landets lägsta priser eftersom vi kunnat nyttja spillvärmen från Kvarnsvedens Pappersbruk, fortsätter Mats-Erik Olofsson. Utan pappersproduktionen finns ingen spillvärme att nyttja, vilket innebär att vi kommer att elda fram fjärrvärmen själva med biobränslen i pannan. Det kostar mer än tidigare och när vi adderar köpet av pannan så innebär det att vi kommer att behöva göra prishöjningar framöver. Men det handlar om höjningar från en mycket låg nivå så vår fjärrvärme kommer fortsatt att vara prisvärd.
I den prisdialog som vi har med större företagskunder har vi kunnat konstatera att det finns en stor förståelse för situationen, fortsätter han.

Även Stora Enso är nöjda med utfallet av förhandlingarna.

– Efter ett långt samarbete med Borlänge Energi är vi glada över att de nu tar över vår värmeanläggning och därmed kan fortsätta att producera fjärrvärme till Borlängeborna. Det är också mycket tillfredsställande att vår personal som idag arbetar i anläggningen kommer anställas i ett bolag som har detta som en av sina kärnverksamheter, säger Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso.

- Om kommunstyrelsen ställer sig positiva till förslaget till affär, så är nästa steg ett beslut av kommunfullmäktige i december. Det känns verkligen bra att kunna ge Borlängeborna det beskedet, avslutar en nöjd Lena Lagestam.