Mina sidor

Publicerad:

Våra kunder har sagt sitt: Vi är ett av Sveriges bästa energibolag!

Borlänge Energis årliga kundundersökning visar att vi har några av Sveriges nöjdaste kunder. Dessutom är våra kunder mest benägna att rekommendera oss i jämförelse med alla energibolag i Sverige.

Varje år genomför vi en kundundersökning med hjälp av det oberoende undersökningsföretaget Supportföretaget TMJ Group AB. Kundundersökningen går ut på att mäta kundnöjdheten hos våra kunder genom slumpmässigt utvalda interjuver. Resultatet jämförs sedan mot övriga jämförbara energibolag i Sverige och i år klättrade vi från plats sex till plats två och får betyget ”Mycket väl godkänt” inom alla affärsområden. Utdrag ur kundundersökningen;

”En av grejerna jag älskar med Borlänge är Borlänge Energi. De är helt suveräna!"

Våra kunder rekommenderar oss till andra

Dessutom visade undersökningen att Borlänge Energi uppnår det högst uppmätta NPS-värdet mot alla energibolag i Sverige. Faktum är att inget energiföretag lyckades slå vårt värde från 2021 och i år var vårt NPS-värde ännu högre. NPS-värde är en mätning som uppmäter hur benägna kunder är att rekommendera företag till andra. Våra kunder beskriver bland annat oss med ord som: bra, pålitlig, och tryggt.

Nöjdhetsindex delas ut enligt nedanstående indexvärden:

  • Nöjdhetsindex 50-65 = Godkänd
  • Nöjdhetsindex >65-75 = Väl godkänd
  • Nöjdhetsindex >75 = Mycket väl godkänd

Borlänge Energis index 2022: 78,92 (index 2021: 76,35)

Vad är NPS värde?

NPS-värde är en mätning som uppmäter hur benägna kunder är att rekommendera företaget till andra.

 Vi fortsätter att utvecklas

Vi är oerhört stolta över att våra kunder tycker att vi är ett av Sveriges bästa energibolag. Även om vi fått oerhört fina resultat på undersökningen så fortsätter vi att utvecklas. Undersökningen visar bland annat att vi behöver bli bättre på att återkoppla till våra kunder på ärenden som kundtjänst tar vidare ut i organisationen. Ett annat förbättringsområde är att kunderna vill se ett starkare flöde av relevant och kunskapsgivande information i våra olika kanaler.

– Att få det här fina betyget efter en tid där både pandemi och rådande energisituation utmanat oss alla gör att jag känner mig extra stolt! Vi är mycket glada att vi lyckats behålla och förstärka den goda relationen till er kunder. Nu ska vi låta de väl fungerande processerna spegla av sig på de områden vi behöver förbättra, säger Borlänge Energis VD Mats-Erik Olofsson.

Så här utfördes undersökningen

Undersökningen utfördes av Supportföretaget TMJ Group AB Länk till annan webbplats.. De gjorde ett slumpmässigt urval av intervjupersoner från Borlänge Energis kundregister och intervjuade 701 personer från en population på 29 800 personer. Intervjuer gjordes med kunder från samtliga tjänsteområden på Borlänge Energi.

Vi tar gärna mot synpunkter

Är du kund hos oss så får du gärna hjälpa oss i vårt förbättringsarbete genom att lämna synpunkter eller ställa frågor om Borlänge Energi.

Ange om du vill bli kontaktad och kontaktuppgifter