Mina sidor

Publicerad:

Nyinflyttade experter på källsortering

Välkommen till Tjärna Ängar säger vi till fyra nya insamlingsstationer med den senaste tekniken.

De nya insamlingsstationerna ersätter 16 miljöhus och har behållare för full sortering av hushållsavfall, plast, papper, metall, tidningar, ljuskällor och batterier. Nivåsensorer visar när det är dags att tömma, något som minskar onödiga transporter. Målet med ökad sortering borde ligga inom nära räckhåll nu när det är lätt att göra rätt.

-Vi kommer tillsammans med Borlänge Energi att kunna mäta och få ut statistik på hur mycket avfall och förpackningar som varje lägenhet i genomsnitt slänger. Genom att behållarna kommer att kunna lysa med grönt eller rött ljus kan vi ge de boende återkoppling om hur de sorterar, berättar Fredrik Gedin, miljö- och avfallsstrateg på Tunabyggen. -Med den tekniken ser vi möjligheter att gårdar kan tävla mot varandra i sopsortering och kanske vinna en gårdsfest till exempel. Vi kommer dock att behöva samla in statistik under en tid, för att ha något att utgå från, innan vi kan nyttja tekniken fullt ut.

Under tisdagen ordnades en invigning för de nya stationerna. Förutom personal från Tunabyggen och Borlänge Energi fanns bland annat Borlänge kommun, Ragnsells, Human Bridge, och Hyresgästföreningen på plats för prata källsortering och för att tillsammans med de boende fira steget mot en bättre miljö och ökad trivsel.

Ett populärt inslag, inte minst av de många barnen, var när sopbilarna och miljöarbetarna visade hur det går till när underjordsbehållarna töms.

Under invigningen fanns också möjlighet att lämna grovavfall och överblivet material och saker till Dala Återbyggdepå och Ta till vara.