Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys oktober: Elpriserna tog ett rejält kliv ner under månaden

I början av september såg elpriserna ut att hamna på otroligt höga nivåer och bland annat Svenska Kraftnät pratade om tänkbar bortkoppling. Efter den toppen har det mesta gått åt rätt håll.

Naturgaslagren är välfyllda, förbrukningen har minskat och nederbörd på rätt ställen har fyllt vattenmagasinen. Dessutom har vi haft mycket vind samtidigt som kylan har uteblivit. Något annat som påverkat priserna är att kraftverk i Europa man inte räknat med antingen har startats upp eller förlängt sin livslängd. Dessa faktorer tillsammans med att Sverige fick en ny regering som presenterade ett elprisstöd på 55 miljarder har gjort att vi inte ser samma ansträngda situation framöver som tidigare.

Det rörliga elpriset under oktober landade trots detta på höga nivåer historiskt sett på runt 100 öre/kWh.

Väder och vind

Den hydrologiska balansen har stärkts, då södra Norge som tidigare varit ett väldigt utsatt område har fått mycket nederbörd. Den hydrologiska balansen ligger på -7 TWh.
Vindkraften har även den levererat under oktober, ca 130 % av vad som förväntats och till och med så mycket vind vissa timmar att vi under början av månaden fick se negativa priser på elbörsen.

Med Nordstream 1 och 2 ute ur drift så flödar naturgasen nu från Ryssland till Europa endast via Ukraina (Velke) och Turkiet (Turkstream) vilket gjort att oron inför vintern att naturgaslagren ska eka tomma. Med det varma vädret och minskad förbrukning till följd av de höga elpriserna som vi nu kan se i statistiken senaste tiden har risken minskat avsevärt och de europeiska naturgaslagren är fyllda till över 90 % i dagsläget.

I början av månaden gjorde Svenska Kraftnät underhåll på elkablar från Sverige till Polen och till Danmark vilket gjorde att elexporten minskade. I takt med att vindkraften var stark och att vi inte kunde exportera så fick speciellt södra Sverige låga elpriser.

Kärnkraften

Kärnkraften i Norden är klar med sin revisionsperiod och har levererat ca 90 % av vad som förväntats då Ringhals 4 är ur produktion och förväntas komma tillbaks i drift under februari. Importbehovet på grund av det förlängda stoppen i Ringhals 4 har ökat med det fyrdubbla vilket gjort att Svenska Kraftnät påbörjat en upphandling av kraftverk för att stabilisera systemet. Energiföretagen har bland annat påpekat att 1 GW kraftvärme kan startas i vinter om incitament skapas.
Olkilouto 3 i Finland har stött på nya driftproblem och man har skjutit upp startdatumet ett par veckor till den 27 december. Forsmark 1 fick godkänt för sin kapacitetshöjning från 990 MW till 1040 MW och körs nu på den nya effekten.

I Frankrike har kärnkraften fortfarande problem men en återgång till normal elproduktion förväntas redan i december.

I Tyskland har 2 kolkraftverk som skulle stängts vid årsskiftet beslutats att vara i drift två år till samt att kärnkraften i Emsland, Isar och Neckarwestheim körs vidare.

Elpriskompensation

Stödmodellen för hur elpriskompensationen ska se ut för första delen av vintern är presenterad av den nya regeringen. Företag så väl som privatpersoner kommer i elområde 3 få 50 öre/kWh i kompensation baserat på sin förbrukning under perioden oktober 2021- september 2022.

Ordlista

LNG –Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg
Eltermin – Ett fastpris på el över en viss tid
Likviditet – hur mycket handel som sker
Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris
Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig producerad el.
TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh