Mina sidor

Publicerad:

Prisjusteringar 2023

Vi har tidigare aviserat prishöjningar för fjärrvärme 2023 och kompletterar nu med våra områden elnät, vatten och avlopp och stadsnät.

Elnät

Höjningar av elnätspriset görs för att möta kostnadsökningar för överliggande nät och för att möta den allmänna kostnadsutvecklingen för bland annat kringmaterial och drivmedel.

Om man utgår från en genomsnittlig förbrukning för respektive kundgrupp ser en sammanställning av kostnadsökningen, inklusive moms, ut så här:

Lägenhet: ökning med ca 15 kr/mån
Villa: ökning med ca 20-35 kr/mån
Mindre företag: ökning med ca 40-60 kr/mån
Större företag: ökning med ca 100-300 kr/mån

Vatten och Avlopp

Priset på VA-tjänsten justeras med 5 procent. Höjningen görs för att tillgodose nödvändiga och stora investeringsbehov, genomföra klimatanpassningsåtgärder samt för att möta den förväntade allmänna kostnadsutvecklingen för VA-verksamheten under de kommande åren.

Om man utgår från en genomsnittlig förbrukning för respektive kundgrupp ser en sammanställning av kostnadsökningen, inklusive moms, ut så här:

Lägenhet: ökning med ca 15 kr/mån (flerfamiljshus med 15 lägenheter).
Villa: ökning med ca 25 kr/mån

Stadsnät

Stadsnätsverksamheten har också drabbats av den osäkerhet som råder i omvärlden. Trots det och tack vare ett fokuserat arbete med nyanslutningar och en ökad kundbas har vi på det området kunnat möta de ekonomiska utmaningar som finns. Det innebär att det för 2023 inte ligger något förslag om prisökning, dock kommer en översyn att göras av anslutningsavgifter.

Avfall

Avfallstaxan är något som beslutas i kommunfullmäktige senare i år.

Prisjusteringarna har diskuterats i Prisdialogen

Alla prisjusteringar har diskuterats med företrädare för kunderna inom ramen för Prisdialogen. Prisdialogen är formellt sett avsedd för fjärrvärmeverksamheter men vi har valt att även inkludera elnäts-, vatten & avlopps- och avfallsverksamheter i dialogen med våra kunder.

Vi tror att vi genom att diskutera prisbildningen på våra nyttigheter med våra kunder utvecklar oss som leverantör och blir bättre skickade att anpassa våra erbjudanden efter våra kunders behov och omständigheter.

Mer information om Prisdialogen finns på initiativets webbplats: www.prisdialogen.se. Länk till annan webbplats.

Var förberedd

Börja planera för vintermånaderna och sätt undan pengar om du har möjlighet. Titta på förra vinterns faktura från oss och förbered dig på att den kommer vara betydligt högre i år. Vi rekommenderar dig också att se över din energiförbrukning. Det kan du göra digitalt på Mina sidor. Länk till annan webbplats.

Läs också:

Den sammanfattande prislistan för 2023 Pdf, 112.1 kB.
Mer detaljerade priser med kringinformation
Nyhet: Höjning av fjärrvärmepriset
Varje kilowattimme räknas – det här kan du göra