Mina sidor

Publicerad:

Elmarknadsanalys september: Elpriserna slår rekord

Energikriget kryper närmare i takt med attackerna mot gasledningarna Nord Stream 1 och Nord Stream 2.

Elpriserna påverkas fortfarande väldigt mycket av de höga gaspriserna på
kontinenten. Elkraftproduktionen i Sverige levererade under
september månad långt under förväntat, vilket även de bidrog till att
vi såg det högsta månadspriset någonsin på ca 250 öre/kWh.


I slutet av månaden upptäckes en spricka i gasledningen Nord Stream 2
utanför Bornholm som resulterade i ett drastiskt fall i trycket och ett stort
läckage. Strax efter upptäcktes ytterligare två läckage ett par km därifrån på
Nord Stream 1. Läckorna är i Sverige och Danmarks ekonomiska zoner vilket gjorde att Magdalena Andersson höll en pressträff. Under pressträffen
betonades det bland annat att även om läckorna troligtvis var ett sabotage så
var det inte en attack mot Sverige. Efter detta har säkerheten kring
kärnkraftverken Forsmark och Ringhals har höjts. Även Danmark och
Norge har skärpt säkerheten kring deras kritiska energiinfrastruktur.

Bränslepriserna på olja och kol är fortsatt på en hög nivå, dock så har
naturgaspriset stigit trots att gaslagren inför vintern i Europa börjar se bra ut.
Den ryska gasen har sen årsskiftet minskat med ca 75 % och nu flödar
endast naturgasen via Ukraina och Velke-ledningen.

Kärnkraften i Sverige har haft det tufft under månaden då reaktorn Ringhals
4 med sina 1100 MW kommer vara ur drift stora delar av vintern efter att
reaktorstavarna som värmts upp inte legat i kylvatten innan
testdriftsättningen. I Finland har dock en milstolpe nåtts i deras nya
kärnkraftverk Olkilouto 3 som nådde 1600 MW för första gången. I
december i år förväntas kärnkraftverken vara i regelbunden produktion och
blir då den största elkraftsproduktionsenheten i Europa och den tredje
största i världen.

Flertalet större industrier har meddelat att de kommer minska sin
förbrukning på grund av de höga elpriserna i närtid. Alcoa med sina 60 MW och
Norsk Hydro med sina 200 MW är två exempel på detta.

Elprisområdesskillnaderna

Vindkraften har även den haft en jobbig månad och levererade ca 65 % av
förväntad produktion i elområde 3 och ca 85 % i Sverige som helhet.
Med stundvis mindre vind i norr och ökad vind i söder så fick vi se en
utjämnad prisbild mellan elprisområdena. Vid flera dagar såg vi samma
elpris över hela Sverige, något vi inte sett på länge. Trots detta är det fortsatt
väldigt stor prisskillnad mellan norra och södra Sverige sett över hela
månaden.

Nya marknadsregler inför vintern

Sista dagen under månaden godkände EU förslaget om ett temporärt
intäktstak på 180 euro/MWh för viss elproduktion samt minskning av energi
under perioden 1/12 till 30/6 för att få bukt på de skenande elpriserna.
Intäkter som överstiger 180 euro/MWh, ca 200 öre/kWh, ska gå tillbaka till
staten och fördelas till slutkonsumenterna. Hur detta kommer implementeras
i de olika länderna kommer sannolikt se annorlunda ut och vilka
produktionstekniker som ska ingå är inte helt klart.
De fossila energislagen så som kol, olja och gas kommer även få en extra
skatt om bolagens vinster överstiger tidigare års vinster.
Det kommer även inrättas ett krav på att minska elanvändningen på 5 %
under de mest ansträngda timmarna samt ett frivilligt mål om att sänka
elanvändningen med 10 % under perioden.

Ordlista

LNG –Liquid Natural Gas, naturgas som kyls ner och kan fraktas på fartyg
Eltermin – Ett fastpris på el över en viss tid
Likviditet – hur mycket handel som sker
Volatilitet – prisrörlighet, hur mycket en tillgång varierar i pris
Hydrologisk balans – mängden vatten som finns i vatten- och snömagasinen
samt vad som förväntas tillkomma från markvattnet översatt till möjlig
producerad el.
TWh = Terra Watt hours, 1 TWH = 1 000 000 000 kWh